0532 520 32 20 gataelektrik@gmail.com
YAVUZ PANO 2022 FİYAT LİSTESİ
USD
ABD Doları
33.0818
EUR
Euro
36.0530

YAVUZ PANO 2022

KOD POLYESTER PANOLAR (Taban Saclı) IP-65 LİSTE FİYATI
PLYS 2030 200x300x130 mm Taban Sac lı Polyester Pano  420 TL
PLYS 3040  295x395x145 mm Taban Sac lı Polyester Pano  670 TL
PLYS 3550 345x495x141 mm Taban Sac lı Polyester Pano 960 TL
PLYS 4060 395x594x195 mm Taban Sac lı Polyester Pano 1300 TL
PLYS 5070 500x700x240 mm Taban Sac lı Polyester Pano 1960 TL
PLYS 6080 600x800x260 mm Taban Sac lı Polyester Pano 2530 TL
PLYS 7011 700x1100x350 mm Taban Sac lı Polyester Pano 5620 TL
PLYS 7011-P 700x1100x350 mm Taban Sac lı Polyester Pano (Çift Kapılı) 5170 TL
PLYS 7111-Ç 6700x1100x350 mm Çift Yönlü Panel Tipi Pano  IP-65 5800 TL
PLYS 218 200x300x130 mm Polyester Monofaze Sayaç Panosu  530 TL
PLYS 219 200x300x130 mm Polyester Trifaze Sayaç Panosu 780 TL
PLYS 220 350x500x170 mm Polyester Trifaze Sayaç Panosu 1090 TL
PLYS 221 395x594x195 mm Polyester X/5 Kombi Sayaç Panosu 1450 TL
PLYS 228 200x300x130 mm Polyester Kofra Panosu 1910 TL
KOD OPAK KAPAKLI ABS (Plastik) PANOLAR  IP-65 LİSTE FİYAT
POLİ 022 250x300x145 mm Plastik Taban Sac lı Pano 300 TL
POLİ 023 300x400x165 mm Plastik Taban Sac lı Pano 520 TL
POLİ 024 400x500x190 mm Plastik Taban Sac lı Pano 780 TL
POLİ 046 400x600x240 mm Plastik Taban Sac lı Pano 935 TL
POLİ 025 500x700x220 mm Plastik Taban Sac lı Pano 1350 TL
POLİ 068 600x800x260 mm Plastik Taban Sac lı Pano 2730 TL
KOD
ŞEFFAF KAPAKLI ABS (Plastik) PANOLAR  IP-65 FİYAT
POLİ 020 235x435x110 mm Şeffaf Kapaklı Plastik Taban Sac lı Pano 340 TL
POLİ 021 355x560x135 mm Şeffaf Kapaklı Plastik Taban Sac lı Pano 700 TL
POLİ 026 250x300x145 mm Şeffaf Kapaklı Plastik Taban Sac lı Pano 370 TL
POLİ 027 300x400x165 mm Şeffaf Kapaklı Plastik Taban Sac lı Pano 585 TL
POLİ 028 400x500x190 mm Şeffaf Kapaklı Plastik Taban Sac lı Pano 930 TL
POLİ 029 500x700x220 mm Şeffaf Kapaklı Plastik Taban Sac lı Pano 1610 TL
POLİ 047 400x600x240 mm Şeffaf Kapaklı Plastik Taban Sac lı Pano 1090 TL
POLİ 069 600x800x260 mm Şeffaf Kapaklı Plastik Taban Sac lı Pano 3275 TL
POLİ 034 250x375x122 mm Şeffaf Kapaklı Plastik Taban Sac lı Pano 285 TL
KOD W-OTOMAT KUTULARI  IP-54 FİYAT
POLİ 007 280x220x130 mm 12’Li S.Üstü Sigorta Kutusu 165 TL
POLİ 011  235x435x110 mm 18’Li S.Üstü Sigorta Kutusu (Bara Giriş Bölmeli) 360 TL
POLİ 012  355x560x135 mm 36’Lı S.Üstü Sigorta Kutusu (Bara Giriş Bölmeli) 680 TL
POLİ 012-1 355x560x135 mm 45 modül + Bara Giriş Bölmeli 720 TL
POLİ 006  150x211x100 mm  S.Altı 5 Modül Sigorta Kutusu 82 TL 
POLİ 013-1  281x201x90 mm 15’Li S.Altı Sigorta Kutusu  175 TL
POLİ 009  250x375x122 mm S.Altı 20 Modül ABS Pano 285 TL
POLİ 013 290x211x100 mm S.Altı 20 Modül ABS Pano 160 TL
POLİ 014 290x386x100 mm S.Altı 24 Modül ABS Pano 330 TL
     
YPTK 036-P10 400x566x100 mm  36 modül + zayıf akım (15 cm) 2 Sıralı S.Altı Sigorta Kutusu IP-40 1530 TL
YPTK 036-P11 400x566x100 mm  54 modül  3 Sıralı S.Altı Sigorta Kutusu IP-4 1510 TL
YPTK 048-P20 400x894x100 mm  48 modül + zayıf akım (30 cm) 2 Sıralı S.Altı Sigorta Kutusu IP-40 1920 TL
YPTK 048-P21 400x894x100 mm  72 Modül Sigorta Kutusu 1865 TL
KOD  ABS-PC SAYAÇ DAĞITIM PANOLARI  IP-65  FİYAT
POLİ 101  250x375x122 mm S.Altı Mon/Trif. Sayaç Panosu  210 TL
POLİ 016  235x435x100 mm S.Altı Mon.Sayaç + 9 Sigorta ve Şeffaf Kapak Pano 350 TL
POLİ 016-E 220x420x110 mm S.Üstü 9 Modül + Monofaze / Trifaze Şeffaf Kapak Pano 275 TL
POLİ 017 355x565x135 mm S.Altı Mon.Sayaç 12 Sigorta ve Şeffaf Kapak Pano 650 TL
POLİ 017-E 328x578x340 mm S.Üstü 12 Modül + Monofaze / Trifaze Şeffaf Kapak Pano 560 TL
POLİ 038 250x300x145 mm S.Altı Mon.Sayaç 6 Sigorta ve Opak Kapak Pano 330 TL
POLİ 033 400x500x190 mm 14 modül + 2 monofaze sayaç Dağıtım Panosu 1000 TL
POLİ 038-1 300x400x165 mm S.Altı Mon.Sayaç 15 Sigorta ve Opak Kapak Pano 600 TL
POLİ 039 400x500x195 mm S.Üstü Trif/Mon.Sayaç/Trif.Priz/12 Sigortalı Pano 900 TL
POLİ 040 400x500x195 mm S.Üstü Trifaze Sayaç/23 Sigortalı Pano 900 TL
POLİ 041 500x700x220 mm S.Üstü Trifaze Sayaç/24 Sigorta/Kompak Şalter Pano 1550 TL
POLİ 042 500x700x220 mm S.Üstü Trifaze Sayaç/36 Sigorta/4’Lü Priz Pano 1550 TL
POLİ 043 500x700x220 mm S.Üstü Trifaze Sayaç/36 Sigorta/Kompak Şalter Pano 1550 TL
POLİ 043-Ç 500x700x220 mm S.Üstü 18 modül + 2 Trifaze Sayaç 1550 TL
POLİ 045 500x700x220 mm S.Üstü X/5 Sayaç/Akım Trafosu/K.Akım/Kompak Şalter Pano 1700 TL
POLİ 051 500x700x220 mm S.Üstü 40 Sigorta./4’lü Priz Grubu/Klemensli Pano 1550 TL
POLİ 052 500x700x220 mm 40 modül + 25A-160A kompakt şalter + Klemens 1550 TL
POLİ 053 500x700x220 mm S.Üstü Kompak Şalter/60 Sigortalı Pano 1550 TL
POLİ 054 500x700x220 mm S.Üstü 60 Modül Sigorta kutusu 1550 TL
POLİ 055 400x500x190 mm S.Üstü 30 modül + 2 Priz 900 TL
POLİ 056 400x500x190 mm S.Üstü 15 modül + 25A-160A Kompakt Şalter + klemens 900 TL
POLİ 057 400x500x195 mm S.Üstü 45 Sigortalı Pano 900 TL
POLİ 058 400x500x190 mm 30 modül + klemens 900 TL
POLİ 061 300x400x165 mm S.Üstü 30 Sigortalı Pano 540 TL
POLİ 062 300x400x165 mm S.Üstü 20 modül + klemens 540 TL
POLİ 063 250x300x145 mm S.Üstü 20 Sigortalı Pano 335 TL
POLİ 064 250x300x145 mm  10 modül + Klemens  335 TL
KOD ABS-PC DUVAR TİPİ ŞANTİYE PANOLARI IP-65 FİYAT
POLİ 037-Ş 500x700x220 mm S.Üstü Trifaze Sayaç/27 Sigorta/4’lü Priz Panosu 1660 TL
POLİ 039-Ş 400x500x195 mm S.Üstü Trifaze Sayaç/Mon.Priz/Trif.Priz/12 Sigorta 980 TL
POLİ 040-Ş 400x500x195 mm S.Üstü Trifaze Sayaç/23 Sigorta Panosu 980 TL
KOD ABS-PC DUVAR TİPİ ŞANTİYE PANOLARI IP-65 FİYAT
POLİ 024-Ş1 400x500x195 mm Ayaklı Harici Tip Şantiye Panosu (Trif.Sayaç+23 Sig.+Şalter+6 Priz) 1480 TL
POLİ 024-Ş3 400x500x195 mm Ayaklı Harici Tip Şantiye Panosu (Trif.Sayaç+12 Sig.+1 Trifaze Priz) 1390 TL
POLİ 024-Ş4 400x500x195 mm Ayaklı Harici Tip Şantiye Panosu (Trif.Sayaç+30 Sig.+6 Priz) 1480 TL
POLİ 035 500x700x220 mm 27 modül + 8 Priz + Trifaze Sayaç Ayaklı ABS Şantiye Panosu 2205 TL
POLİ 036 400x500x195 mm Ayaklı Harici Tip Şantiye Panosu (60 Sig.+Klemens+10 Priz) 2205 TL
POLİ 037 500x700x220 mm Ayaklı Harici Tip Şantiye Panosu (Trif.Sayaç+27 Sig.+4 Priz) 2100 TL
POLİ 01ŞDT 400x500x190 mm Duvar Tipi ABS Şantiye Panosu 860 TL
POLİ 01DT 500x700x220 mm Duvar Tipi ABS Şantiye Panosu 1460 TL
POLİ 00ŞT 400x500x190 mm Ayaklı Tip ABS Şantiye Panosu 1260 TL
POLİ 01ŞT 500x700x220 mm Ayaklı Tip ABS Şantiye Panosu 1900 TL
KOD KOMBİNASYON KUTULARI IP-65 FİYAT
POLİ 031 120x220x110 mm  5 Sigortalık Boş Kombinasyon Kutusu 88 TL
POLİ 031-P1 120x220x110 mm  5 Sigorta+1/5×32+2/1×16 Priz Kombinasyon Kutusu 350 TL
POLİ 031-P2 120x220x110 mm  5 modül + 1 adet 3x25A priz + 2 adet 1x16A priz Komb.Kutusu 226 TL
POLİ 030 220x280x120 mm  9 Sigortalık Boş Kombinasyon Kutusu 188 TL
POLİ 030-P4 220x280x120 mm  9 Sigorta+2/5x32A+2/1x16A Priz Kombinasyon Kutusu 630 TL
POLİ 030-P5 220x280x120 mm  9 Sigorta+2/3x25A+2/1x16A Priz Kombinasyon Kutusu 400 TL
POLİ 030-P6 220x280x120 mm  9 Sigorta+2/3x25A+4/1x16A Priz Kombinasyon Kutusu 465 TL
POLİ 030-P7 220x280x120 mm  9 Sigorta+2/5x32A+4/1x16A Priz Kombinasyon Kutusu 715 TL
POLİ K-P3 15 modül + 2 adet 5x32A priz + 2 adet 3x25A priz + 4 adet 1x16A priz Komb.Kutusu 1030 TL
POLİ K-P2 15 modül + 3 adet 5x32A priz + 4 adet 1x16A priz Komb. kutusu 705 TL
POLİ K-P1 15 modül + 3 adet 5x32A priz + 4 adet 1x16A priz 1080 TL
KOD BUAT KUTUSU  IP-65 FİYAT
POLİ 032-1222 120x220x80 mm Opak Kapaklı Buat  58 TL
POLİ 032-1222D 120x220x120 mm Opak Kapaklı Buat 66 TL
POLİ 032-2923 290x230x100 Opak Kapaklı Buat 122 TL
POLİ 032-1222Ş 120x220x80 mm Şeffaf Kapaklı Buat 70 TL
POLİ 032-2923Ş 290x230x100 Şeffaf Kapaklı Buat 166 TL
POLİ 032-2015 200x150x80 mm Opak Kapaklı Buat 90 TL
POLİ 032-1511 150x110x70 mm Opak Kapaklı Buat 40 TL
POLİ 032-1280 120x80x50 mm Opak Kapaklı Buat 22 TL
POLİ 032-1010 100x100x50 mm Opak Kapaklı Buat 22 TL
KOD  SAC PANOLAR IP-20 (1,5 mm DKP Sac)  FİYAT
YP 209  250x300x150 mm Taban Sac’lı ECO Pano   695 TL
YP 210 300x400x150 mm Taban Sac’lı ECO Pano 940 TL
YP 211 400x500x150 mm Taban Sac’lı ECO Pano 1400 TL
YP 212 400x600x200 mm Taban Sac’lı ECO Pano 1640 TL
YP 213 400x800x250 mm Taban Sac’lı ECO Pano 1850 TL
YP 214 500x700x200 mm Taban Sac’lı ECO Pano 2460 TL
YP 215 600x800x250 mm Taban Sac’lı ECO Pano 2800 TL
YP 216 600x1000x300 mm Taban Sac’lı ECO Pano 3420 TL
YP 217 800x1000x300 mm Taban Sac’lı ECO Pano 5120 TL
YP 218 600x1200x300 mm Taban Sac’lı ECO Pano 6150 TL
YP 101 250x300x150 mm Duvar Tipi Dağıtım Panosu (10 Sigorta+Pako yeri) 1020 TL
YP102 300x400x150 mm Duvar Tipi Dağıtım Panosu (20 Sigorta+Pako yeri+Klemens) 1230 TL
YP 103 400x500x150 mm Duvar Tipi Dağıtım Panosu (30 Sigorta+Pako yeri+Klemens) 1300 TL
YP 104 400x600x200 mm Duvar Tipi Dağıtım Panosu (45 Sigorta+Pako yeri+Klemens) 2000 TL
YP 105 500x700x200 mm Duvar Tipi Dağıtım Panosu (60 Sigorta+Pako yeri+Klemens) 2410 TL
YP 106 600x800x250 mm Duvar Tipi Dağıtım Panosu (100 Sigorta+Pako yeri+Klemens) 3890 TL
YP 107 600x1000x300 mm Duvar Tipi Dağıtım Panosu (120 Sigorta+Pako yeri+Klemens) 4190 TL
YP 108 750x900x180 mm Duvar Tipi Dağıtım Panosu 120 modül + pako yeri + klemens 4520 TL
YP 045 600x960x220 mm S.Üstü X/5 Sayaç Panosu 4100 TL
YP 046 600x1000x270 mm  S.Üstü Kompanzasyon Panosu 3860 TL
TÜNEL KALIP OTOMAT KUTULAR  
YPTK 012 Tünel Kalıp Sigorta Kutusu  12’Li  
YPTK 024 Tünel Kalıp Sigorta Kutusu  24 Lü  
YPTK 036 Tünel Kalıp Sigorta Kutusu  36’Lı  
YPTK 048 Tünel Kalıp Sigorta Kutusu  48’Li  
     
     
     
     

Sitemizde Gösterilen Fiyatlar Bilgilendirme Amaçlıdır.