PRYSMİAN KABLO 4 Ağustos 2021 FİYAT LİSTESİ 

PRYSMÄ°AN KABLO ile ilgili görsel sonucu 

Karaköy Telefon : 0212 2926192  pbx   0532 5203220 0538 4867442    Kadıköy Telefon:0216 5452984

                                                       tanergata@gmail.com       NYA       gataelektrik@gmail.com
Kablo Kesiti (PVC NYA ) H05V-U  300/500 V LSOH (H.Free NYA) H05Z1-U  300/500V 
1 mm NYA 4,04 TL 4,33 TL
1,5 mm  NYA  5,76 TL  5,92 TL
2,5 mm  NYA  9,25 TL 9,52 TL
4 mm  NYA  14,55 TL 15,03 TL
6 mm  NYA  21,65 TL 22,72 TL
10 mm  NYA  36,48 TL 36,78 TL
Kablo Kesiti     (PVC NYAH07V-R (NYA) 450/750 V
LSOH (H.Free NYA) H07Z1-R Tip2** 450/750 V
10 ç mm   37,81 TL 38,37 TL
16 ç mm   59,12 TL 59,80 TL
25 ş mm   93,16 TL 96,92 TL
35 ş mm   129,31 TL 130,67 TL
50 ş mm  175,21 TL 179,67 TL
70 ş mm   248,88 TL 255,04 TL
95 ş mm   348,72 TL 355,00 TL
120 ş mm   440,79 TL 449,06 TL
150 ş mm   545,19 TL 554,58 TL
185 ş mm   675,45 TL 688,38 TL
240 ş mm   889,62 TL 893,89 TL
300 ş mm   1103,15 TL
NYAF    
Kablo Kesiti  H07Z1-K Tip2** (PVC NYAF) 450/750 V H07Z1-U Tip2** (H.Free NYAF) 450/750 V 
1 mm 4,05 TL 4,41 TL
1,5 mm   5,77 TL 5,94 TL
2,5 mm   9,26 TL 9,72 TL
4 mm   14,65 TL 15,16 TL
6 mm   21,86 TL 22,82 TL
10 mm   38,09 TL 39,03 TL
16 mm   59,57 TL 60,67 TL
25 mm   94,05 TL 100,97 TL
35 mm   131,05 TL 134,91 TL
50 mm   187,00 TL 193,31 TL
70 mm   259,34 TL 268,15 TL
95 mm   351,60 TL 356,07 TL
120 mm   443,08 TL 454,24 TL
150 mm   548,03 TL 559,11 TL
185 mm  680,91 TL 688,42 TL
240 mm   892,02 TL 893,95 TL
 TTR  300/500 V     
Kablo Kesiti   (PVC TTR) H05VV-F 300/500 V   ( H.Free TTR ) 052XZ1-F 300/500 V 
2 x 1,5 mm   15,68 TL 18,61 TL
2 x 2,5 mm   24,58 TL 26,89 TL
2 x 4 mm   36,99 TL 39,58 TL
2 x 6 mm   50,71 TL 55,60 TL
3 x 1,5 mm   21,01 TL 24,83 TL
3 x 2,5 mm   33,60 TL 35,12 TL
3 x 4 mm   51,06 TL 55,22 TL
3 x 6 mm   75,09 TL 79,55 TL
4 x 1,5 mm   27,94 TL 31,17 TL
4 x 2,5 mm   43,33 TL 45,77 TL
4 x 4 mm   66,13 TL 70,62 TL
4 x 6 mm   96,37 TL 100,57 TL
4 x 10 mm   171,82 TL 172,26 TL
4 x 16 mm   262,14 TL
5 x 1,5 mm   36,74 TL 37,90 TL
5 x 2,5 mm   56,14 TL 58,98 TL
5 x 4 mm   86,01 TL 90,05 TL
5 x 6 mm   125,59 TL 128,71 TL
5 x 10 mm   215,39 TL
5 x 16 mm   334,75 TL
NVV (NYM) 300/500 V      
Kablo Kesiti   (PVC) NVV (NYM) 300/500 V (H.Free NYM) NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V
2 x 1,5 mm   15,63 TL 18,06 TL
2 x 2,5 mm   23,48 TL 26,80 TL
2 x 4 mm   34,92 TL 39,34 TL
2 x 6 mm   50,49 TL 54,86 TL
2 x 10 mm   86,79 TL 89,27 TL
3 x 1,5 mm   20,89 TL 24,27 TL
3 x 2,5 mm   32,72 TL 34,80 TL
3 x 4 mm   49,80 TL 54,04 TL
3 x 6 mm   74,39 TL 77,79 TL
3 x 10 mm   124,93 TL 127,25 TL
3 x 16 mm  RM  197,81 TL 199,07 TL
4 x 1,5 mm   27,52 TL 30,74 TL
4 x 2,5 mm   42,84 TL 44,95 TL
4 x 4 mm   65,85 TL 69,63 TL
4 x 6 mm   95,72 TL 98,96 TL
4 x 10 mm   170,50 TL 171,60 TL
4 x 16 mm   257,96 TL 259,74 TL
5 x 1,5 mm   36,30 TL 36,76 TL
5 x 2,5 mm   54,97 TL 55,67 TL
5 x 4 mm   84,57 TL 86,74 TL
5 x 6 mm  123,02 TL 124,15 TL
5 x 10 mm  RM  210,54 TL 211,64 TL
5 x 16 mm  RM  334,19 TL 336,88 TL
YVV (NYY) 0,6/1 kV    4 AĞUSTOS 2021 FİYAT LİSTESİ 
YVV-U / YVV-R / (PVC) NYY   0,6/1 kV  (H.Free) N2XH-O / N2XH-J  0,6/1 kV( CPR Uyumlu)
1 x 10   42,22 TL 1 x 10  N2XH 43,30 TL
1 x 16   64,96 TL 1 x 16  N2XH
65,59 TL
1 x 25   102,64 TL 1 x 25  N2XH
104,09 TL
1 x 35   136,01 TL 1 x 35  N2XH
138,09 TL
1 x 50   180,56 TL 1 x 50  N2XH
182,99 TL
1 x 70   254,92 TL 1 x 70  N2XH
257,86 TL
1 x 95   356,46 TL 1 x 95  N2XH
358,07 TL
1 x 120   450,06 TL 1 x 120  N2XH
451,78 TL
1 x 150   554,27 TL 1 x 150  N2XH
555,94 TL
1 x 185  688,88 TL 1 x 185  N2XH
698,47 TL
1 x 240   906,11 TL 1 x 240  N2XH
920,39 TL
1 x 300   1127,17 TL 1 x 300  N2XH
1141,99 TL
1 x 400  1468,62 TL 2 x 1,5  N2XH 19,38 TL
2 x 1,5    18,59 TL 2 x 2,5  N2XH
27,47 TL
2 x 2,5   26,55 TL 2 x 4  N2XH
40,67 TL
2 x 4   39,84 TL 2 x 6  N2XH
55,91 TL
2 x 6  55,05 TL 2 x 10  N2XH
86,66 TL
2 x 10   85,64 TL 2 x 16  N2XH
140,77 TL
2 x 16   130,73 TL 3 x 1,5  N2XH 25,46 TL
2 x 25   211,72 TL 3 x 2,5  N2XH 36,63 TL
3 x 1,5   25,33 TL 3 x 4  N2XH 55,43 TL
3 x 2,5   36,33 TL 3 x 6  N2XH  79,75 TL
3 x 4   55,02 TL 3 x 10  N2XH 127,40 TL
3 x 6   77,66 TL 3 x 16  N2XH 197,54 TL
3 x 10   125,79 TL 3 x 16 / 10  N2XH 248,60 TL
3 x 16   189,13 TL 3 x 25 / 16  N2XH 386,63 TL
3 x 16 / 10   234,74 TL 3 x 35 / 16  N2XH 491,97 TL
3 x 25 / 16   369,38 TL 3 x 50 / 25  N2XH  655,58 TL
3 x 35 / 16   472,64 TL 3 x 70 / 35  N2XH  922,32 TL
3 x 50 / 25   646,34 TL 3 x 95 / 50  N2XH 1271,48 TL
3 x 70 / 35   909,02 TL 3 x 120 / 70  N2XH 1651,18 TL
3 x 95 / 50   1258,81 TL 3 x 150 / 70  N2XH
1964,69 TL
3 x 120 / 70   1617,69 TL 3 x 185 / 95  N2XH
2498,29 TL
3 x 150 / 70   1931,96 TL 3 x 240 / 120  N2XH
3283,04 TL
3 x 185 / 95   2449,56 TL 4x1,5re  N2XH
31,94 TL
3 x 240 / 120  3203,99 TL 4x2,5re  N2XH  46,54 TL
4 x 1,5   31,47 TL 4x4re  N2XH 71,38 TL
4 x 2,5   45,72 TL 4x6re  N2XH
101,50 TL
4 x 4   70,32 TL 4x10  N2XH 168,45 TL
4 x 6   99,25 TL 4x16  N2XH 255,90 TL
4 x 10   164,53 TL 4x25  N2XH 415,86 TL
4 x 16   252,91 TL 4x35  N2XH
555,11 TL
4 x 25   407,44 TL 4x50  N2XH 742,89 TL
4 x 35   546,90 TL 4x70  N2XH 1068,73 TL
4 x 50   734,05 TL 4x95  N2XH 1483,69 TL
4 x 70   1046,86 TL 4x120  N2XH 1891,11 TL
4 x 95  1449,74 TL 4x150  N2XH 2329,96 TL
4 x 120   1825,51 TL 4x185  N2XH 2856,48 TL
4 x 150   2257,70 TL 4x240  N2XH 3775,59 TL
4 x 185   2811,93 TL 5x1,5re  N2XH 39,12 TL
4 x 240   3693,56 TL 5x2,5re  N2XH 57,40 TL
5 x 1,5   38,60 TL 5x4re  N2XH
90,74 TL
5 x 2,5   56,11 TL 5x6re  N2XH 125,57 TL
5 x 4  87,82 TL 5x10  N2XH 213,95 TL
5 x 6   124,19 TL 5x16  N2XH
330,35 TL
5 x 10   209,61 TL N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180   0,6/1 kV
5 x 16   323,89 TL 1x10re  N2XH-FE180 48,99 TL
5 x 25   507,33 TL 1x16re  N2XH-FE180
72,14 TL
N2XH FE 180 N2XH-J FE 180  FİYAT 1x25rm  N2XH-FE180   109,68 TL
3x16rm/10rm  149,69 TL 1x35rm  N2XH-FE180   145,61 TL
3x25rm/16rm 236,03 TL 1x50rm  N2XH-FE180   189,82 TL
3x35rm/16rm 296,74 TL 1x70rm  N2XH-FE180   270,31 TL
3x50rm/25rm 397,75 TL 1x95rm  N2XH-FE180   372,74 TL
3x70rm/35rm 544,73 TL 1x120rm  N2XH-FE180   466,00 TL
3x95rm/50rm 738,10 TL 1x150rm  N2XH-FE180   574,19 TL
3x120rm/70rm 935,09 TL 1x185rm N2XH-FE180   702,60 TL
3x150rm/70rm 1112,00 TL 1x240rm N2XH-FE180   928,20 TL
3x185rm/95rm 1402,99 TL 2x1,5re  N2XH-FE180   25,38 TL
3x240rm/120rm 1822,51 TL 2x2,5re  N2XH-FE180   32,64 TL
4x1,5re N2XH-FE180 27,02 TL 2x4re  N2XH-FE180   45,30 TL
4x2,5re N2XH-FE180 36,06 TL 2x6re  N2XH-FE180   62,36 TL
4x4re N2XH-FE180 50,40 TL 2x10re  N2XH-FE180   95,81 TL
4x6re N2XH-FE180 68,33 TL 2x16re  N2XH-FE180   143,67 TL
4x10rm N2XH-FE180 108,75 TL 3x4re   63,09 TL
4x16rm N2XH-FE180 166,23 TL 3x6re   86,88 TL
4x25rm N2XH-FE180 258,37 TL 3x10re   134,94 TL
4x35rm N2XH-FE180 337,84 TL 3x16re   216,55 TL
4x50rm N2XH-FE180 442,59 TL 5x1,5re   51,35 TL
Gata Elektrik Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama  0212 2926192    0532 5203220    05384867442
YVOV (YRY) 0,6/1 kV    
YVOV (YRY) 0,6/1 kV FİYAT YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV
FİYAT
3 x 1,5   42,93 TL 3 x 25/16
408,34 TL
3 x 2,5   54,40 TL 3 x 35/16
513,04 TL
3 x 4   80,01 TL 3 x 50/25 700,30 TL
3 x 6   102,89 TL 3 x 70/35 971,10 TL
3 x10   149,92 TL 3 x 95/50  1333,45 TL
4 x 1,5   50,04 TL 3 x 120/70  1686,75 TL
4 x 2,5   64,58 TL 3 x 150/70  2022,13 TL
4 x 4   97,51 TL 3 x 185 /95  2540,90 TL
4 x 6 127,60 TL 3 x 240 /120 3281,42 TL
4 x 10 191,37 TL 4 x 16 282,49 TL
Gata Elektrik Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama  0212 2926192    0532 5203220    05384867442
YE3SV (2XSY) 20,3/35 kV    
Kablo Kesiti  FİYAT
FİYAT
1x35ş/16  116,08 TL 3x35ş/16 443,35 TL
1x50ş/16  136,40 TL 3x50ş/16  512,83 TL
1x70ş/16  167,18 TL 3x70ş/16  618,57 TL
1x95ş/16  207,41 TL 3x95ş/16 741,72 TL
1x120ş/16  245,74 TL 3x120ş/16  866,29 TL
1x150ş/25  301,93 TL 3x150ş/25  1018,07 TL
1x185ş/25  353,95 TL 3x185ş/25  1190,53 TL
1x240ş/25 440,03 TL 3x240ş/25  1473,04 TL
1x300ş/25 531,52 TL

1x400ş/35  677,56 TL

 

YE3SV (2XSY) 8,7/15 kV    FİYAT YXC8VZ3V-R / YE3SHŞV / 2XSEYFGY   8,7/15 kV  
FİYAT
1x25ş/16   84,44 TL 3x25ş/16
276,62 TL
1x35ş/16   98,41 TL 3x35ş/16
321,31 TL
1x50ş/16   118,20 TL 3x50ş/16
382,61 TL
1x70ş/16   152,73 TL 3x70ş/16
485,12 TL
1x95ş/16   191,49 TL 3x95ş/16
610,55 TL
1x120ş/16   229,31 TL 3x120ş/16
742,06 TL
1x150ş/25   284,37 TL 3x150ş/25
880,56 TL
1x185ş/25   342,28 TL 3x185ş/25
1056,67 TL
1x240ş/25   425,54 TL 3x240ş/25
1327,34 TL
1x300ş/25   518,82 TL

1x400ş/35   677,41 TL

YE3SV (N2XSY) 6/10 kV    FİYAT YXC8VZ3V-R / YE3SHŞV / 2XSEYFGY   6/10 kV
FİYAT
1x25ş/16   81,17 TL 3x25ş/16
251,32 TL
1x35ş/16   94,14 TL 3x35ş/16
294,91 TL
1x50ş/16   113,57 TL 3x50ş/16
355,07 TL
1x70ş/16   145,77 TL 3x70ş/16
461,22 TL
1x95ş/16   185,53 TL 3x95ş/16
590,24 TL
1x120ş/16   221,37 TL 3x120ş/16
708,34 TL
1x150ş/25   277,43 TL 3x150ş/25
832,85 TL
1x185ş/25   329,19 TL 3x185ş/25
1029,76 TL
1x240ş/25   416,01 TL 3x240ş/25
1294,94 TL
1x300ş/25   506,72 TL

1x400ş/35   660,58 TL

         
         
         
         

Yasal Uyarı : www.gataelektrik.com internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu Kabul etmiş sayılacaktır.

TONGÜN PANO FİYAT LİSTESİ 2020
Doğalgaz Panoları KOD FİYAT
1000 x 300 x 195 mm Polyester Doğalgaz Panosu  TNS 200   745,00 TL
665 x 300 x 175 mm Polyester Doğalgaz Panosu   TNS 700   535,00 TL
500 x 330 x 248 mm Polyester Doğalgaz Panosu   TN CES 200   740,00 TL
Taban Saclı S.Altı Polyester Pano PLX Bantlı Pano KOD   FİYAT
300 x 250 x 160 mm S.Altı Polyester Pano   TN 32516 PLX   210,00 TL
400 x 300 x 170 mm S.Altı Polyester Pano  TNA 4317 PLX   346,00 TL
500 x 300 x 170 mm S.Altı Polyester Pano  TNA 5317 PLX   365,00 TL
600 x 400 x 170 mm S.Altı Polyester Pano  TNA 6317 PLX   462,00 TL
Taban Saclı S.Altı Polyester Pano PLX Lastikli Pano  KOD   FİYAT
300 x 250 x 160 mm S.Altı Polyester Pano   TN 32516 PLX  240,00 TL
400 x 300 x 170 mm S.Altı Polyester Pano  TNA 4317 PLX   315,00 TL
500 x 300 x 170 mm S.Altı Polyester Pano  TNA 5317 PLX   390,00 TL
600 x 400 x 170 mm S.Altı Polyester Pano  TNA 6317 PLX   475,00 TL
Sigorta Panoları  KOD   FİYAT
300 x 250 x 160 mm S.Altı Polyester Sigorta Panosu   TNAC 32516   250,00 TL
400 x 300 x 170 mm S.Altı Polyester Sigorta Panosu  TNAC 4317   347,00 TL
500 x 300 x 170 mm S.Altı Polyester Sigorta Panosu  TNAC 5317   393,00 TL
600 x 400 x 170 mm S.Altı Polyester Sigorta Panosu  TNAC 6417   440,00 TL
S.Altı Polyester Sayaç Panoları  KOD   FİYAT
300x250x160 mm  Mon, Sayaç,1 K.Akım Koruma,1 Adet Otomat Yeri   TNMC 32516  280,00 TL
400x300x170 mm  Mon, Sayaç,1 K.Akım Koruma,10 Adet Otomat Yeri  TNMC 4317   350,00 TL
500x300x170 mm  Trif, Sayaç,1 K.Akım Koruma,10 Adet Otomat Yeri  TNMC 5317   395,00 TL
600x400x170 mm  Trif, Sayaç,1 K.Akım Koruma,12 Adet Otomat Yeri  TNAC 6417   445,00 TL
250 x 250 x 150 mm  Polyester Buat Pano TNAB 252515   130,00 TL
DIN NORM PANOLAR KOD FİYAT
461 x 857 x 320 mm Polyester DIN Pano DIN 00 1100,00 TL
594 x 857 x 320 mm Polyester DIN Pano DIN0 (TİP-A) 1250,00 TL
790 x 857 x 320 mm Polyester DIN Pano DIN0 (TİP-B) 1350,00 TL
1121 x 857 x 320 mm Polyester DIN Pano DIN 2 1600,00 TL
DIN KAİDE KOD FİYAT
461 x 340 x 309 mm Kaide DIN 00 350,00 TL
594 x 857 x 320 mm Kaide DIN0 (TİP-A) 475,00 TL
790 x 857 x 320 mm Kaide DIN0 (TİP-B) 550,00 TL
1121 x 857 x 320 mm Kaide DIN 2 650,00 TL
461 x 510 x 309 mm Kaide DIN 00 550,00 TL
594 x 510 x 309 mm Kaide DIN0 (TİP-A) 900,00 TL
790 x 510 x 309 mm Kaide DIN0 (TİP-B) 1000,00 TL
1121 x 510 x 309 mm Kaide DIN 2 1100,00 TL
461 x 902 x 309 mm Standart Kaide  DIN 00  600,00 TL
594 x 902 x 309 mm Standart Kaide DIN0 (TİP-A) 950,00 TL
790 x 902 x 309 mm Standart Kaide DIN0 (TİP-A) 1100,00 TL
1121 x 902 x 309 mm Standart Kaide DIN 2 1300,00 TL
461 x 1095 x 309 mm Kaide DIN 00 1000,00 TL
594 x 1095 x 309 mm Kaide DIN0 (TİP-A) 1100,00 TL
790 x 1095 x 309 mm Kaide DIN0 (TİP-B) 1450,00 TL
1121 x 1095 x 309 mm Kaide DIN 2 1750,00 TL
Polyester Telefon Pano Kaidesi (1000 x 760 x 320 mm) TNKP 16201 1000,00 TL
TONGÜN  PLUS STANDART TİP ABS PANOLARI
FİYAT
280 x 210 x 130 mm Plus Standart ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı) TN PLS 1282113 90,00 TL
330 x 250 x 140 mm Plus Standart ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı) TN PLS 1332514 105,00 TL
400 x 300 x 210 mm Plus Standart ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı) TN PLS 1403021 170,00 TL
400 x 300 x 170 mm Plus Standart ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı) TN PLS 1403017 150,00 TL
500 x 350 x 220 mm Plus Standart ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı) TN-PLS 1503522 225,00 TL
500 x 400 x 180 mm Plus Standart ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı) TN PLS 1504018 218,00 TL
600 x 400 x 200 mm Plus Standart ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı) TN PLS 1604020 265,00 TL
700 x 500 x 250 mm Plus Standart ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı) TN PLS 170505 455,00 TL
Şeffaf Polikarbon Kapak , Galvaniz Taban Saçlı ABS Pano
FİYAT
280 x 210 x 130 mm Şeffaf Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı) TN PLPC 1282113 106,00 TL
330 x 250 x 140 mm Şeffaf Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı) TN PLPC 1332514 126,00 TL
400 x 300 x 210 mm Şeffaf Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)   TN PLPC 1403021  190,00 TL
400 x 300 x 170 mm Şeffaf Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLPC 1403017  170,00 TL
500 x 350 x 220 mm Şeffaf Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)   TN PLPC 1503522  255,00 TL
500 x 400 x 180 mm Şeffaf Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLPC 1504018  270,00 TL
600 x 400 x 220 mm Şeffaf Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLPC 1604020  315,00 TL
700 x 500 x 220 mm Şeffaf Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLPC 1705025  598,00 TL
Opak Kapaklı , Galvaniz Taban Saçlı  ABS Pano   FİYAT
280 x 210 x 130 mm Opak Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLS 03282113  145,00 TL
330 x 250 x 140 mm Opak Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLS 03332514  160,00 TL
400 x 300 x 210 mm Opak Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLS 03403021  253,00 TL
400 x 300 x 170 mm Opak Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLS 03403017  228,00 TL
500 x 350 x 220 mm Opak Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLS 03503522  340,00 TL
500 x 400 x 180 mm Opak Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLS 03504018  345,00 TL
600 x 400 x 220 mm Opak Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLS 03604020  423,00 TL
700 x 500 x 220 mm Opak Kapaklı ABS Pano (Galvaniz Taban Saclı)  TN PLS 03705025  717,00 TL
Şeffaf Polikarbonat Kapaklı ABS Dağıtım Panoları  FİYAT
280 x 210 x 130 mm Opak Kapaklı ABS Sigorta Dağıtım Panosu  TN PLPC 4282113  169,00 TL
330 x 250 x 140 mm Opak Kapaklı ABS Sigorta Dağıtım Panosu  TN PLPC 4332514  193,00 TL
400 x 300 x 210 mm Opak Kapaklı ABS Sigorta Dağıtım Panosu  TN PLPC4403021  281,00 TL
400 x 300 x 170 mm Opak Kapaklı ABS Sigorta Dağıtım Panosu TN PLPC 4403017  258,00 TL
500 x 350 x 220 mm Opak Kapaklı ABS Sigorta Dağıtım Panosu TN PLPC 4503522  395,00 TL
500 x 400 x 180 mm Opak Kapaklı ABS Sigorta Dağıtım Panosu TN PLPC 4504018  423,00 TL
600 x 400 x 200 mm Opak Kapaklı ABS Sigorta Dağıtım Panosu TN PLPC 4604020  497,00 TL
700 x 500 x 250 mm Opak Kapaklı ABS Sigorta Dağıtım Panosu TN PLPC 4705025  957,00 TL
Opak Kapaklı ABS Sayaç Panoları KOD FİYAT
330 x 250 x 130 mm ABS (1 Mon.Sayaç+2 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLS 60332513 166,00 TL
400 x 300 x 210 mm ABS (1 Mon.Sayaç+10 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLS 60403021 265,00 TL
400 x 300 x 170 mm ABS (1 Mon.Sayaç+10 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLS 60403017 239,00 TL
500 x 350 x 220 mm ABS (1 Trf.Sayaç+15 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLS 60503522 353,00 TL
500 x 350 x 180 mm ABS (1 Trf.Sayaç+15 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLS 60504018 358,00 TL
600 x 400 x 200 mm ABS (1 Trf.Sayaç+20 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLS 60604020 445,00 TL
700 x 500 x 250 mm ABS (1 Trf.Sayaç+25 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLS 60705025 753,00 TL
Şeffaf Polikarbonat Kapaklı ABS Sayaç Panoları KOD FİYAT
330 x 250 x 130 mm ABS (1 Mon.Sayaç+2 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLPC 6332513 204,00 TL
400 x 300 x 210 mm ABS (1 Mon.Sayaç+10 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLPC 6403021 296,00 TL
400 x 300 x 170 mm ABS (1 Mon.Sayaç+10 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLPC 6403017 271,00 TL
500 x 350 x 220 mm ABS (1 Trf.Sayaç+15 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLPC 6503522 416,00 TL
500 x 350 x 180 mm ABS (1 Trf.Sayaç+15 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLPC 6504018 444,00 TL
600 x 400 x 200 mm ABS (1 Trf.Sayaç+20 Sigorta) Sayaç Panosu TN PLPC 6604020 522,00 TL
700 x 500 x 250 mm ABS (1 Trf.Sayaç+25 Sigorta) Sayaç Panosu TNPLPC 60705025 1005,00 TL
Plus ABS Şantiye ve Dalgıç Pompa Panoları
FİYAT
400 x 300 x 170 mm ABS Opak Kapaklı Monofaze Şantiye Panosu TN PLSP 02403017 240,00 TL
500 x 400 x 180 mm ABS Opak Kapaklı Trifaze Şantiye Panosu TNPLSP 02504018 357,00 TL
400 x 300 x 170 mm ABS Şeffaf Kapaklı Monofaze Şantiye Panosu TNPCSP 04403017 270,00 TL
500 x 400 x 180 mm ABS Şeffaf Kapaklı Trifaze Şantiye Panosu   TNPCSP 04504018   444,00 TL
400 x 300 x 170 mm ABS Opak Kapaklı Dalgıç Pompa Panosu  TNPDPP 5403017   227,00 TL
500 x 400 x 180 mm ABS Opak Kapaklı Dalgıç Pompa Panosu TNPDPP 5504018   340,00 TL
400 x 300 x 170 mm ABS Şeffaf Kapaklı Monofaze Şantiye Panosu  TNPCDP 05403017   258,00 TL
500 x 400 x 180 mm ABS Şeffaf Kapaklı Trifaze Şantiye Panosu  TNPCDP 05504018   423,00 TL
WHİTE SERİSİ STANDART TİP POLYESTER PANOLAR KOD FİYAT
200 x 300 x 170 mm White Serisi Polyester Pano TN-W 2317 95,00 TL
300 x 250 x 170 mm White Serisi Polyester Pano TN-W 32517 100,00 TL
400 x 300 x 210 mm White Serisi Polyester Pano TN-W 4321 155,00 TL
400 x 300 x 170 mm White Serisi Polyester Pano TN-W 4317 140,00 TL
500 x 350 x 220 mm White Serisi Polyester Pano TN-W 53522 195,00 TL
600 x 400 x 220 mm White Serisi Polyester Pano TN-W 6422 255,00 TL
600 x 500 x 230 mm White Serisi Polyester Pano TN-W 6523 380,00 TL
800 x 500 x 270 mm White Serisi Polyester Pano TN-W 8527 570,00 TL
800 x 600 x 300 mm White Serisi Polyester Pano TN-W 8630 660,00 TL
WHİTE Serisi PLX Panolar (Bantlı Model)  FİYAT
200 x 300 x 170 mm White Serisi Polyester Pano  TN-W PLX 2317   120,00 TL
300 x 250 x 170 mm White Serisi Polyester Pano  TN-W PLX 32517   125,00 TL
400 x 300 x 210 mm White Serisi Polyester Pano  TN-W PLX 4321   195,00 TL
400 x 300 x 170 mm White Serisi Polyester Pano  TN-W PLX 4317   185,00 TL
500 x 350 x 220 mm White Serisi Polyester Pano  TN-W PLX 53522   260,00 TL
600 x 400 x 220 mm White Serisi Polyester Pano  TN-W PLX 6422   320,00 TL
600 x 500 x 230 mm White Serisi Polyester Pano  TN-W PLX 6523   500,00 TL
800 x 500 x 270 mm White Serisi Polyester Pano  TN-W PLX 8527   700,00 TL
800 x 600 x 300 mm White Serisi Polyester Pano  TN-W PLX 8630   800,00 TL
WHİTE Serisi Sayaç Panoları KOD   FİYAT
300 x 250 x 170 mm White Serisi Sayaç Panosu  TN-W-S 35517   150,00 TL
400 x 300 x 170 mm White Serisi Sayaç Panosu TN-W-S 4317   175,00 TL
500 x 350 x 220 mm White Serisi Sayaç Panosu  TN-W-S 53522   270,00 TL
600 x 400 x 220 mm White Serisi Sayaç Panosu  TN-W-S 6422   340,00 TL
600 x 500 x 230 mm White Serisi Sayaç Panosu  TN-W-S 6523   520,00 TL
800 x 500 x 270 mm White Serisi Sayaç Panosu  TN-W-S 8527   710,00 TL
800 x 600 x 300 mm White Serisi Sayaç Panosu  TN-W-S 8620   820,00 TL
300 x 250 x 160 mm White Serisi Sayaç Panosu S.Altı  TN-WA 32516   145,00 TL
400 x 300 x 170 mm White Serisi Sayaç Panosu S.Altı  TN-WA 4317   195,00 TL
500 x 300 x 170 mm White Serisi Sayaç Panosu S.Altı  TN-WA 5317  225,00 TL
600 x 400 x 170 mm White Serisi Sayaç Panosu S.Altı  TN-WA 6417  290,00 TL
300 x 250 x 160 mm White Serisi Sayaç Panosu Ankastre TNWA-ANK-32516 215,00 TL
400 x 300 x 170 mm White Serisi Sayaç Panosu Ankastre TNWA-ANK 4317 280,00 TL
500 x 300 x 170 mm White Serisi Sayaç Panosu Ankastre TNWA-ANK 5317 350,00 TL
600 x 400 x 170 mm White Serisi Sayaç Panosu Ankastre TNWA-ANK- 6417 380,00 TL
300 x 250 x 160 mm White Serisi S.altı Bantlı Pano TNWA-PLX 32516 165,00 TL
400 x 300 x 170 mm White Serisi S.altı Bantlı Pano TNWA-PLX 4317 230,00 TL
500 x 300 x 170 mm White Serisi S.altı Bantlı Pano TNWA-PLX 5317 280,00 TL
600 x 400 x 170 mm White Serisi S.altı Bantlı Pano TNWA-PLX 6417 360,00 TL
TONGUN STANDART POLYESTER PANOLAR KOD FİYAT
200 x 300 x 170 mm Standart Polyester Pano TN 2317 155,00 TL
330 x 250 x 170 mm Standart Polyester Pano TN 32517 160,00 TL
400 x 300 x 210 mm Standart Polyester Pano TN 4321 240,00 TL
400 x 300 x 170 mm Standart Polyester Pano TN 4317 220,00 TL
500 x 350 x 220 mm Standart Polyester Pano TN 53522 300,00 TL
500 x 350 x 170 mm Standart Polyester Pano TN 53517 560,00 TL
600 x 400 x 220 mm Standart Polyester Pano TN 6422 370,00 TL
600 x 500 x 230 mm Standart Polyester Pano TN 6523 470,00 TL
800 x 500 x 320 mm Standart Polyester Pano TN 8532 1250,00 TL
800 x 500 x 270 mm Standart Polyester Pano TN 8527 670,00 TL
800 x 500 x 220 mm Standart Polyester Pano TN 8522 1275,00 TL
800 x 600 x 300 mm Standart Polyester Pano TN 8630 780,00 TL
TONGUN Önü Plexiglas Polyester Panolar KOD FİYAT
200 x 300 x 170 mm Plexiglas Kapaklı Polyester Pano TN 2317 PLX 171,00 TL
330 x 250 x 170 mm Plexiglas Kapaklı Polyester Pano TN 32517 PLX 178,00 TL
400 x 300 x 210 mm Plexiglas Kapaklı Polyester Pano TN 4321 PLX 280,00 TL
400 x 300 x 170 mm Plexiglas Kapaklı Polyester Pano TN 4317 PLX 246,00 TL
500 x 350 x 220 mm Plexiglas Kapaklı Polyester Pano TN 53522 PLX 346,00 TL
600 x 400 x 220 mm Plexiglas Kapaklı Polyester Pano TN6422 PLX 440,00 TL
600 x 500 x 230 mm Plexiglas Kapaklı Polyester Pano TN6523 PLX 550,00 TL
800 x 500 x 320 mm Plexiglas Kapaklı Polyester Pano TN8532-PLX 1380,00 TL
800 x 500 x 270 mm Plexiglas Kapaklı Polyester Pano TN8527 PLX 787,00 TL
800 x 500 x 220 mm Plexiglas Kapaklı Polyester Pano TN8522 PLX 1400,00 TL
800 x 600 x 300 mm Plexiglas Kapaklı Polyester Pano TN8630 PLX 915,00 TL
TONGUN Önü Lastikli Model Polyester Panolar KOD FİYAT
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 GRUP ARGE 2021 FİYAT LİSTESİ
REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ     
Smart 12 Reaktif Güç Kontrol Rölesi 12 Kademe  GA110  1300,00 TL
Smart 18 Reaktif Güç Kontrol Rölesi 18 Kademe  GA122   1650,00 TL
Smart 22-T Reaktif Güç Kontrol Rölesi 22 Kademe Tristör Çıkışlı GA130   3400,00 TL
Smart S12 Reaktif SVC Güç Kontrol Rölesi 12 Kademe   GA111   1620,00 TL
Smart S18 Reaktif SVC Güç Kontrol Rölesi 18 Kademe  GA121   1920,00 TL
Smart S18-T Reaktif SVC Güç Kontrol Rölesi 18 Kademe Tristör Çıkışlı GA120   3400,00 TL
Smart Ges1 Reaktif SVC GES Röle-X/1  12 Kademe  GA127   2800,00 TL
Smart Ges5 Reaktif SVC GES Röle-X/2  18 Kademe  GA128   2800,00 TL
Smart OG1  X/1 18 Kademe Röle   GA125   2450,00 TL
Smart OG1  X/5 18 Kademe Röle GA126   2450,00 TL
Smart SOG1  X/1 18 Kademe SVG Röle  GA123   3450,00 TL
Smart SOG1  X/5 18 Kademe SVG Röle  GA124   3450,00 TL
RKR12 12 Kademe Reaktif Röle  GA1101   1100,00 TL
RKR18 18 Kademe Reaktif Röle  GA1102   1420,00 TL
RKR24 24 Kademe Reaktif Röle  GA1103   1600,00 TL
RKRS12 12 Kademe SVC Reaktif Röle  GA1201   
RKRS18 18 Kademe SVC Reaktif Röle  GA1202   
RKRS18P Ek Kademe Opsiyonlu 18 Kademe SVC Reaktif Röle  GA1203   
RKR NT-E10 Grafik Röle Ekran Modülü  GA1401   550,00 TL
RKR NT-S12 12 Kademe Ana Modül  GA1411   1380,00 TL
RKR-NT-K8   8 Kademe Ek Modül  GA3402   480,00 TL
SVC5  5 Kvar SVC Yük Sürücü  GA2101   1280,00 TL
SVC10  10 Kvar SVC Yük Sürücü  GA2102   1600,00 TL
SVC20  20 Kvar SVC Yük Sürücü  GA2103   2180,00 TL
SVC30  30 Kvar SVC Yük Sürücü  GA2104   2550,00 TL
STATİK KONTAKTÖR  KOD   FİYAT
KSK10T3 10 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 3 Tristör 230-400V 20A   GA2201   1380,00 TL
KSK15T2 15 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 400V 32A  GA2202   1320,00 TL
KSK15T2D 15 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 400V 32A Deşarj Dirençli  GA2203   1450,00 TL
KSK20T3 20 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 3 Tristör 400V 40A  GA2204   1650,00 TL
KSK25T2 25 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 400V 50A  GA2205   1580,00 TL
KSK25T2D 25 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 400V 50A Deşarj Dirençli  GA2206   1700,00 TL
KSK50T2 50 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 400V 100A  GA2207   2250,00 TL
KSK50T2D 50 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 400V 100A Deşarj Dirençli GA2208   2370,00 TL
KSK80T2 80 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 400V 160A  GA2209   3000,00 TL
KSK80T2D 80 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 400V 160A Deşarj Dirençli GA2210   3120,00 TL
KSK100T2 100 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 400V 200A  GA2211   3400,00 TL
KSK100T2D 100 Kvar Kapasitif Statik Kontaktör 400V 200A Deşarj Dirençli GA2212   3520,00 TL
ESK10T3 10 Kvar Endüktif Statik Kontaktör 400V 20A  GA2221   1600,00 TL
ESK20T3 20 Kvar Endüktif Statik Kontaktör 400V 40A  GA2222   1920,00 TL
ESK30T3 30 Kvar Endüktif Statik Kontaktör 400V 63A  GA2223   2250,00 TL
ESK30T3 50 Kvar Endüktif Statik Kontaktör 400V 100A  GA2224   2550,00 TL
Grup Arge Monofaze Silindir Kondansatör  KOD   FİYAT
KND M0.25  0,25 KVAR 230V Monofaze Güç Kondansatörü  GA7101   12,5 $
KND M0.50  0,50 KVAR 230V Monofaze Güç Kondansatörü  GA7102   12,5 $
KND M1.00  1,00 KVAR 230V Monofaze Güç Kondansatörü  GA7103   15,0 $
KND M1.50  1,50 KVAR 230V Monofaze Güç Kondansatörü  GA7104   18,0 $
KND M2.50  2,50 KVAR 230V Monofaze Güç Kondansatörü  GA7105   26,5 $
KND M5.00  5,00 KVAR 230V Monofaze Güç Kondansatörü  GA7106   53,0 $
KND M7.50  7,50 KVAR 230V Monofaze Güç Kondansatörü  GA7107   77,0 $
KND M10.0  10,00 KVAR 230V Monofaze Güç Kondansatörü  GA7108   106,0 $
Grup Arge Trifaze Silindir Kondansatör 400/440V  KOD   FİYAT
0,50/0,61 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7201   16,0 $
1,00/1,21 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7202   16,0 $
1,50/1,82 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7203   18,5 $
2,50/3,03 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7204   22,5 $
5,00/6,05 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7205   27,5 $
7,50/9,08 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7206   35,5 $
10,00/12,10 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7207   40,0 $
12,50/15,12 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7208   47,0 $
15,00/18,15 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7209   60,0 $
18,60/22,50 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7210   72,0 $
20,00/24,20 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7211   78,0 $
23,20/28,10 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7212   88,0 $
25,00/30,25 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7213   93,0 $
30,00/36,30 kVAR 400/440V Trifaze Güç Kondansatörü  GA7214   105,0 $
Grup Arge Trifaze Silindir Kondansatör 525V  KOD   FİYAT
5.0 kVAR 525V Trifaze Güç kondansatörü  GA7301   42,0 $
7.5 kVAR 525V Trifaze Güç kondansatörü  GA7302   47,0 $
10.0 kVAR 525V Trifaze Güç kondansatörü GA7303  49,0 $
12.5 kVAR 525V Trifaze Güç kondansatörü GA7304  63,0 $
15.0 kVAR 525V Trifaze Güç kondansatörü GA7305  70,0 $
20.0 kVAR 525V Trifaze Güç kondansatörü GA7306  90,0 $
25.0 kVAR 525V Trifaze Güç kondansatörü GA7307  117,0 $
30.0 kVAR 525V Trifaze Güç kondansatörü GA7308  130,00 $
40.0 kVAR 525V Trifaze Güç kondansatörü GA7309  190,00 $
Kompanzasyon Kontaktörleri KOD FİYAT
KNT K2,5 Kontaktör 2,5 kVAR GA2301 18,0 $
KNT K5,0 Kontaktör 5 kVAR GA2302 19,0 $
KNT K7,5 Kontaktör 7,5 kVAR GA2303 22,0 $
KNT K10,0 Kontaktör 10 kVAR GA2304 28,0 $
KNT K12,5 Kontaktör 12,5 kVAR GA2305 30,0 $
KNT K15,0 Kontaktör 15 kVAR GA2306 33,0 $
KNT K20,0 Kontaktör 20 kVAR GA2307   38,5 $
KNT K25,0 Kontaktör 25 kVAR GA2308   57,0 $
KNT K30,0 Kontaktör 30 kVAR GA2309   70,0 $
KNT K40,0 Kontaktör 40 kVAR GA2310   88,0 $
KNT K50,0 Kontaktör 50 kVAR GA2311   108,0 $
KNT K60,0 Kontaktör 60 kVAR GA2312   153,0 $
KNT K70,0 Kontaktör 70 kVAR GA2313 182,0 $
KNT K75,0 Kontaktör 75 kVAR GA2314  184,0 $
Monofaze Harmonik Filtreler ( P: %5,67) Klemens Bağlantılı KOD FİYAT
HRM 0.5/5,67  0,5 kVAR Monofaze Harmonik Filtre  GA5311 30,0 $
HRM 1,0/5,67  1.0/5,67  1,0 kVAR Monofaze Harmonik Filtre GA5312 36,0 $
HRM 1,5/5,67  1.5/5,67  1,5 kVAR Monofaze Harmonik Filtre GA5313 46,0 $
HRM 2,0/5,67  2,5 kVAR Monofaze Harmonik Filtre GA5314 60,0 $
HRM 5,0/5,67  5,0 kVAR Monofaze Harmonik Filtre GA5315 72,0 $
HRM 7,5/5,67  7,5 kVAR Monofaze Harmonik Filtre GA5316 88,0 $
HRM 10,0/5,67  10,0 kVAR Monofaze Harmonik Filtre GA5317 106,0 $
Trifaze Harmonik Filtreler ( P: %5,67)  KOD FİYAT
HRT 0.5/5,67  0,5 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Klemens Bağlantılı GA5321 78,0 $
HRT 1.0/5,67  1,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Klemens Bağlantılı GA5322 88,0 $
HRT 1.5/5,67  1,5 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Klemens Bağlantılı GA5323 92,0 $
HRT 2.5/5,67  2,5 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Klemens Bağlantılı GA5324 98,0 $
HRT 5.0/5,67  5,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Klemens Bağlantılı GA5326 118,0 $
HRT 7.5/5,67  7,5 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Klemens Bağlantılı GA5328 144,0 $
HRT 10.0/5,67  10,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Klemens Bağlantılı GA5329 150,0 $
HRT 12.5/5,67  12,5 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Klemens Bağlantılı GA5330 170,0 $
HRT 15.0/5,67  15,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Klemens Bağlantılı  GA5331 198,0 $
HRT 20.0/5,67  20,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Bara Bağlantılı GA5332 220,0 $
HRT 25.0/5,67  25,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Bara Bağlantılı GA5333 240,0 $
HRT 30.0/5,67  30,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Bara Bağlantılı GA5334   254,0 $
HRT 40.0/5,67  40,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Bara Bağlantılı GA5335   290,0 $
HRT 50.0/5,67  50,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Bara Bağlantılı GA5336   350,0 $
HRT 60.0/5,67  60,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Bara Bağlantılı GA5337   390,0 $
HRT 75.0/5,67  75,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Bara Bağlantılı  GA5338   450,0 $
HRT 100.0/5,67  100,0 kVAR Trifaze Harmonik Filtre Bara Bağlantılı  GA5339   550,0 $