PRYSMİAN KABLO 28 Ağustos 2020 FİYAT LİSTESİ 

PRYSMÄ°AN KABLO ile ilgili görsel sonucu 

Karaköy Telefon : 0212 2926192  pbx   0532 5203220 0538 4867442    Kadıköy Telefon:0216 5452984

                                                       tanergata@gmail.com       NYA       gataelektrik@gmail.com
Kablo Kesiti (PVC NYA ) H05V-U  300/500 V LSOH (H.Free NYA) H05Z1-U  300/500V 
1 mm NYA 1,71 TL 2,41 TL
1,5 mm  NYA  2,16 TL  3,16 TL
2,5 mm  NYA  3,47 TL 5,00 TL
4 mm  NYA  5,56 TL 7,90 TL
6 mm  NYA  8,32 TL 11,65 TL
10 mm  NYA  13,94 TL 19,63 TL
Kablo Kesiti     (PVC NYAH07V-R (NYA) 450/750 V
LSOH (H.Free NYA) H07Z1-R Tip2** 450/750 V
10 ç mm   14,62 TL 20,56 TL
16 ç mm   23,00 TL 21,54 TL
25 ş mm   36,24 TL 50,16 TL
35 ş mm   49,12 TL 68,27 TL
50 ş mm   67,35 TL 94,77 TL
70 ş mm   95,67 TL 134,52 TL
95 ş mm   134,05 TL 185,77 TL
120 ş mm   169,44 TL 233,52 TL
150 ş mm   210,83 TL 288,39 TL
185 ş mm   261,20 TL 359,66 TL
240 ş mm   340,96 TL 471,48 TL
300 ş mm   426,60 TL
NYAF    
Kablo Kesiti  H07Z1-K Tip2** (PVC NYAF) 450/750 V H07Z1-U Tip2** (H.Free NYAF) 450/750 V 
1 mm 1,69 TL 2,26 TL
1,5 mm   2,46 TL 3,23 TL
2,5 mm   4,00 TL 5,20 TL
4 mm   6,29 TL 8,18 TL
6 mm   9,36 TL 12,00 TL
10 mm   16,57 TL 21,09 TL
16 mm   25,51 TL 32,34 TL
25 mm   42,69 TL 53,56 TL
35 mm   57,57 TL 72,82 TL
50 mm   83,77 TL 106,21 TL
70 mm   114,57 TL 144,95 TL
95 mm   151,05 TL 188,95 TL
120 mm   192,17 TL 240,91 TL
150 mm   233,96 TL 292,56 TL
185 mm   289,78 TL 363,57 TL
240 mm   377,27 TL 472,27 TL
 TTR  300/500 V     
Kablo Kesiti   (PVC TTR) H05VV-F 300/500 V   ( H.Free TTR ) 052XZ1-F 300/500 V 
2 x 1,5 mm   6,39 TL 11,31 TL
2 x 2,5 mm   10,14 TL 16,20 TL
2 x 4 mm   15,45 TL 23,07 TL
2 x 6 mm   22,42 TL 31,63 TL
3 x 1,5 mm   8,83 TL 14,47 TL
3 x 2,5 mm   14,21 TL 21,16 TL
3 x 4 mm   21,73 TL 31,41 TL
3 x 6 mm   32,36 TL 45,25 TL
4 x 1,5 mm   11,53 TL 17,87 TL
4 x 2,5 mm   18,44 TL 26,22 TL
4 x 4 mm   28,32 TL 39,77 TL
4 x 6 mm   41,27 TL 56,64 TL
4 x 10 mm   76,97 TL 95,40 TL
4 x 16 mm   117,43 TL
5 x 1,5 mm   15,73 TL 22,27 TL
5 x 2,5 mm   24,66 TL 33,79 TL
5 x 4 mm   37,54 TL 52,04 TL
5 x 6 mm   55,53 TL 75,03 TL
5 x 10 mm   96,49 TL
5 x 16 mm   149,96 TL
NVV (NYM) 300/500 V      
Kablo Kesiti   (PVC) NVV (NYM) 300/500 V (H.Free NYM) NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V
2 x 1,5 mm   5,91 TL 10,88 TL
2 x 2,5 mm   8,88 TL 15,35 TL
2 x 4 mm   13,21 TL 21,97 TL
2 x 6 mm   19,10 TL 30,13 TL
2 x 10 mm   32,83 TL 49,29 TL
3 x 1,5 mm   8,08 TL 13,47 TL
3 x 2,5 mm   12,24 TL 19,16 TL
3 x 4 mm   18,63 TL 29,68 TL
3 x 6 mm   28,14 TL 42,03 TL
3 x 10 mm   47,26 TL 68,20 TL
3 x 16 mm   74,83 TL 107,56 TL
4 x 1,5 mm   10,24 TL 17,31 TL
4 x 2,5 mm   15,94 TL 25,10 TL
4 x 4 mm   24,50 TL 38,56 TL
4 x 6 mm   35,81 TL 54,35 TL
4 x 10 mm   64,14 TL 91,97 TL
4 x 16 mm   98,68 TL 138,65 TL
5 x 1,5 mm   13,43 TL 20,88 TL
5 x 2,5 mm   20,34 TL 31,09 TL
5 x 4 mm   31,99 TL 47,88 TL
5 x 6 mm  47,06 TL 69,04 TL
5 x 10 mm  82,39 TL 116,24 TL
5 x 16 mm  127,84 TL 180,55 TL
YVV (NYY) 0,6/1 kV    28 AĞUSTOS 2020 FİYAT LİSTESİ 
YVV-U / YVV-R / (PVC) NYY   0,6/1 kV  (H.Free) N2XH-O / N2XH-J  0,6/1 kV( CPR Uyumlu)
1 x 10   16,26 TL 1 x 10  N2XH 23,85 TL
1 x 16   24,44 TL 1 x 16  N2XH
34,87 TL
1 x 25   39,53 TL 1 x 25  N2XH
54,04 TL
1 x 35   52,38 TL 1 x 35  N2XH
72,26 TL
1 x 50   69,54 TL 1 x 50  N2XH
95,01 TL
1 x 70   98,18 TL 1 x 70  N2XH
133,88 TL
1 x 95   135,69 TL 1 x 95  N2XH
183,76 TL
1 x 120   171,32 TL 1 x 120  N2XH
231,85 TL
1 x 150   210,99 TL 1 x 150  N2XH
288,65 TL
1 x 185   262,23 TL 1 x 185  N2XH
358,45 TL
1 x 240   344,92 TL 1 x 240  N2XH
468,72 TL
1 x 300   429,07 TL 1 x 300  N2XH
583,81 TL
1 x 400   559,05 TL 2 x 1,5  N2XH 11,58 TL
2 x 1,5    7,70 TL 2 x 2,5  N2XH
16,69 TL
2 x 2,5   10,73 TL 2 x 4  N2XH
23,40 TL
2 x 4   16,10 TL 2 x 6  N2XH
31,89 TL
2 x 6  22,11 TL 2 x 10  N2XH
50,52 TL
2 x 10   34,40 TL 2 x 16  N2XH
79,96 TL
2 x 16   52,51 TL 3 x 1,5  N2XH 15,24 TL
2 x 25   86,10 TL 3 x 2,5  N2XH 21,54 TL
3 x 1,5   10,05 TL 3 x 4  N2XH 31,48 TL
3 x 2,5   14,24 TL 3 x 6  N2XH  43,93 TL
3 x 4   21,83 TL 3 x 10  N2XH 70,18 TL
3 x 6   29,91 TL 3 x 16  N2XH 110,73 TL
3 x 10   49,02 TL 3 x 16 / 10  N2XH 130,09 TL
3 x 16   73,27 TL 3 x 25 / 16  N2XH 205,56 TL
3 x 16 / 10   90,94 TL 3 x 35 / 16  N2XH 259,49 TL
3 x 25 / 16   141,43 TL 3 x 50 / 25  N2XH  351,36 TL
3 x 35 / 16   182,03 TL 3 x 70 / 35  N2XH  490,37 TL
3 x 50 / 25   248,93 TL 3 x 95 / 50  N2XH 670,64 TL
3 x 70 / 35   350,10 TL 3 x 120 / 70  N2XH 860,67 TL
3 x 95 / 50   484,82 TL 3 x 150 / 70  N2XH
1044,57 TL
3 x 120 / 70   623,04 TL 3 x 185 / 95  N2XH
1307,35 TL
3 x 150 / 70   744,08 TL 3 x 240 / 120  N2XH
1718,01 TL
3 x 185 / 95   943,43 TL 4x1,5re  N2XH
17,78 TL
3 x 240 / 120  1233,99 TL 4x2,5re  N2XH  25,40 TL
4 x 1,5   12,41 TL 4x4re  N2XH 37,61 TL
4 x 2,5   18,03 TL 4x6re  N2XH
53,00 TL
4 x 4   27,08 TL 4x10  N2XH 90,36 TL
4 x 6   38,68 TL 4x16  N2XH 136,65 TL
4 x 10   63,74 TL 4x25  N2XH 221,07 TL
4 x 16   97,98 TL 4x35  N2XH
295,10 TL
4 x 25   157,85 TL 4x50  N2XH 393,15 TL
4 x 35   209,40 TL 4x70  N2XH 563,07 TL
4 x 50   281,06 TL 4x95  N2XH 774,78 TL
4 x 70   400,83 TL 4x120  N2XH 970,36 TL
4 x 95  555,09 TL 4x150  N2XH 1195,54 TL
4 x 120   698,97 TL 4x185  N2XH 1491,65 TL
4 x 150   864,45 TL 4x240  N2XH 1954,31 TL
4 x 185   1076,66 TL 5x1,5re  N2XH 23,57 TL
4 x 240   1414,38 TL 5x2,5re  N2XH 33,17 TL
5 x 1,5   15,41 TL 5x4re  N2XH
47,12 TL
5 x 2,5   22,40 TL 5x6re  N2XH 66,23 TL
5 x 4   34,43 TL 5x10  N2XH 111,08 TL
5 x 6   47,55 TL 5x16  N2XH
168,88 TL
5 x 10   79,79 TL N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180   0,6/1 kV
5 x 16   124,74 TL 1x10re  N2XH-FE180 28,31 TL
5 x 25   197,72 TL 1x16re  N2XH-FE180
39,62 TL
N2XH FE 180 N2XH-J FE 180  FİYAT 1x25rm  N2XH-FE180   63,38 TL
3x16rm/10rm  149,69 TL 1x35rm  N2XH-FE180   83,42 TL
3x25rm/16rm 236,03 TL 1x50rm  N2XH-FE180   107,82 TL
3x35rm/16rm 296,74 TL 1x70rm  N2XH-FE180   150,96 TL
3x50rm/25rm 397,75 TL 1x95rm  N2XH-FE180   206,43 TL
3x70rm/35rm 544,73 TL 1x120rm  N2XH-FE180   255,40 TL
3x95rm/50rm 738,10 TL 1x150rm  N2XH-FE180   315,37 TL
3x120rm/70rm 935,09 TL 1x185rm N2XH-FE180   385,90 TL
3x150rm/70rm 1112,00 TL 1x240rm N2XH-FE180   501,52 TL
3x185rm/95rm 1402,99 TL 2x1,5re  N2XH-FE180   17,81 TL
3x240rm/120rm 1822,51 TL 2x2,5re  N2XH-FE180   21,69 TL
4x1,5re N2XH-FE180 27,02 TL 2x4re  N2XH-FE180   29,02 TL
4x2,5re N2XH-FE180 36,06 TL 2x6re  N2XH-FE180   38,56 TL
4x4re N2XH-FE180 50,40 TL 2x10re  N2XH-FE180   57,88 TL
4x6re N2XH-FE180 68,33 TL 2x16re  N2XH-FE180   85,25 TL
4x10rm N2XH-FE180 108,75 TL 3x4re   39,70 TL
4x16rm N2XH-FE180 166,23 TL 3x6re   52,49 TL
4x25rm N2XH-FE180 258,37 TL 3x10re   80,07 TL
4x35rm N2XH-FE180 337,84 TL 3x16re   121,40 TL
4x50rm N2XH-FE180 442,59 TL 5x1,5re   36,51 TL
Gata Elektrik Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama  0212 2926192    0532 5203220    05384867442
YVOV (YRY) 0,6/1 kV    
YVOV (YRY) 0,6/1 kV FİYAT YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV
FİYAT
3 x 1,5   18,08 TL 3 x 25/16
161,69 TL
3 x 2,5   22,14 TL 3 x 35/16
202,05 TL
3 x 4   31,68 TL 3 x 50/25 275,80 TL
3 x 6   40,74 TL 3 x 70/35 376,35 TL
3 x10   58,10 TL 3 x 95/50  511,34 TL
4 x 1,5   20,14 TL 3 x 120/70  653,70 TL
4 x 2,5   25,57 TL 3 x 150/70  783,68 TL
4 x 4   38,61 TL 3 x 185 /95  984,73 TL
4 x 6 48,93 TL 3 x 240 /120 1271,42 TL
4 x 10 71,50 TL 4 x 16 112,47 TL
Gata Elektrik Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama  0212 2926192    0532 5203220    05384867442
YE3SV (2XSY) 20,3/35 kV    
Kablo Kesiti  FİYAT
FİYAT
1x35ş/16  116,08 TL 3x35ş/16 443,35 TL
1x50ş/16  136,40 TL 3x50ş/16  512,83 TL
1x70ş/16  167,18 TL 3x70ş/16  618,57 TL
1x95ş/16  207,41 TL 3x95ş/16 741,72 TL
1x120ş/16  245,74 TL 3x120ş/16  866,29 TL
1x150ş/25  301,93 TL 3x150ş/25  1018,07 TL
1x185ş/25  353,95 TL 3x185ş/25  1190,53 TL
1x240ş/25 440,03 TL 3x240ş/25  1473,04 TL
1x300ş/25 531,52 TL

1x400ş/35  677,56 TL

 

YE3SV (2XSY) 8,7/15 kV    FİYAT YXC8VZ3V-R / YE3SHŞV / 2XSEYFGY   8,7/15 kV  
FİYAT
1x25ş/16   84,44 TL 3x25ş/16
276,62 TL
1x35ş/16   98,41 TL 3x35ş/16
321,31 TL
1x50ş/16   118,20 TL 3x50ş/16
382,61 TL
1x70ş/16   152,73 TL 3x70ş/16
485,12 TL
1x95ş/16   191,49 TL 3x95ş/16
610,55 TL
1x120ş/16   229,31 TL 3x120ş/16
742,06 TL
1x150ş/25   284,37 TL 3x150ş/25
880,56 TL
1x185ş/25   342,28 TL 3x185ş/25
1056,67 TL
1x240ş/25   425,54 TL 3x240ş/25
1327,34 TL
1x300ş/25   518,82 TL

1x400ş/35   677,41 TL

YE3SV (N2XSY) 6/10 kV    FİYAT YXC8VZ3V-R / YE3SHŞV / 2XSEYFGY   6/10 kV
FİYAT
1x25ş/16   81,17 TL 3x25ş/16
251,32 TL
1x35ş/16   94,14 TL 3x35ş/16
294,91 TL
1x50ş/16   113,57 TL 3x50ş/16
355,07 TL
1x70ş/16   145,77 TL 3x70ş/16
461,22 TL
1x95ş/16   185,53 TL 3x95ş/16
590,24 TL
1x120ş/16   221,37 TL 3x120ş/16
708,34 TL
1x150ş/25   277,43 TL 3x150ş/25
832,85 TL
1x185ş/25   329,19 TL 3x185ş/25
1029,76 TL
1x240ş/25   416,01 TL 3x240ş/25
1294,94 TL
1x300ş/25   506,72 TL

1x400ş/35   660,58 TL

         
         
         
         

Yasal Uyarı : www.gataelektrik.com internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu Kabul etmiş sayılacaktır.