PRYSMİAN KABLO 21 Mayıs 2018 FİYAT LİSTESİ 

PRYSMÄ°AN KABLO ile ilgili görsel sonucu 

Karaköy Telefon : 0212 2926192  pbx   0532 5203220 0538 4867442    Kadıköy Telefon:0216 5452984

                                                       tanergata@gmail.com       NYA       gataelektrik@gmail.com
Kablo Kesiti (PVC NYA ) H05V-U  300/500 V (H.Free NYA) H05Z1-U  300/500V 
1 mm NYA 1,02 TL 1,50 TL
1,5 mm  NYA  1,39 TL  2,10 TL
2,5 mm  NYA  2,24 TL 3,32 TL
4 mm  NYA  3,59 TL 5,31 TL
6 mm  NYA  5,37 TL 7,74 TL
10 mm  NYA  9,00 TL 13,04 TL
Kablo Kesiti     (PVC NYAH07V-R (NYA) 450/750 V
(H.Free NYA) H07Z1-R Tip2** 450/750 V
10 ç mm   9,44 TL 13,66 TL
16 ç mm   14,85 TL 20,96 TL
25 ş mm   23,40 TL 33,33 TL
35 ş mm   31,72 TL 45,37 TL
50 ş mm   43,49 TL 62,98 TL
70 ş mm   61,78 TL 89,40 TL
95 ş mm   86,57 TL 123,46 TL
120 ş mm   109,42 TL 155,19 TL
150 ş mm   136,15 TL 191,66 TL
185 ş mm   168,68 TL 239,02 TL
240 ş mm   220,19 TL 313,34 TL
300 ş mm   275,50 TL
NYAF    
Kablo Kesiti  H07Z1-K Tip2** (PVC NYAF) 450/750 V H07Z1-U Tip2** (H.Free NYAF) 450/750 V 
1 mm 1,15 TL 1,50 TL
1,5 mm   1,67 TL 2,14 TL
2,5 mm   2,72 TL 3,45 TL
4 mm   4,28 TL 5,43 TL
6 mm   6,37 TL 7,97 TL
10 mm   11,28 TL 14,01 TL
16 mm   17,37 TL 21,49 TL
25 mm   28,22 TL 35,59 TL
35 mm   39,20 TL 48,39 TL
50 mm   57,04 TL 70,58 TL
70 mm   78,08 TL 96,19 TL
95 mm   101,33 TL 125,57 TL
120 mm   130,85 TL 160,10 TL
150 mm   159,31 TL 194,43 TL
185 mm   197,32 TL 241,62 TL
240 mm   256,89 TL 313,86 TL
 TTR  300/500 V     
Kablo Kesiti   (PVC TTR) H05VV-F 300/500 V   ( H.Free TTR ) 052XZ1-F 300/500 V 
2 x 1,5 mm   4,35 TL 7,51 TL
2 x 2,5 mm   6,90 TL 10,76 TL
2 x 4 mm   10,52 TL 15,33 TL
2 x 6 mm   15,26 TL 21,02 TL
3 x 1,5 mm   6,01 TL 9,61 TL
3 x 2,5 mm   9,67 TL 14,06 TL
3 x 4 mm   14,79 TL 20,87 TL
3 x 6 mm   22,03 TL 30,07 TL
4 x 1,5 mm   7,85 TL 11,87 TL
4 x 2,5 mm   12,55 TL 17,42 TL
4 x 4 mm   19,28 TL 26,43 TL
4 x 6 mm   28,10 TL 37,64 TL
4 x 10 mm   52,41 TL 63,40 TL
4 x 16 mm   79,96 TL
5 x 1,5 mm   10,71 TL 14,80 TL
5 x 2,5 mm   16,79 TL 22,45 TL
5 x 4 mm   25,56 TL 34,58 TL
5 x 6 mm   37,81 TL 49,86 TL
5 x 10 mm   65,70 TL
5 x 16 mm   102,11 TL
NVV (NYM) 300/500 V      
Kablo Kesiti   (PVC) NVV (NYM) 300/500 V (H.Free NYM) NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V
2 x 1,5 mm   4,02 TL 7,23 TL
2 x 1,5 mm   6,04 TL 10,20 TL
2 x 4 mm   8,99 TL 14,60 TL
2 x 6 mm   13,00 TL 20,02 TL
2 x 10 mm   22,35 TL 32,11 TL
3 x 1,5 mm   5,50 TL 9,12 TL
3 x 2,5 mm   8,33 TL 12,97 TL
3 x 4 mm   12,68 TL 19,72 TL
3 x 6 mm   18,78 TL 27,93 TL
3 x 10 mm   32,18 TL 45,32 TL
3 x 16 mm   50,95 TL 71,48 TL
4 x 1,5 mm   6,97 TL 11,50 TL
4 x 2,5 mm   10,85 TL 16,68 TL
4 x 4 mm   16,68 TL 25,62 TL
4 x 6 mm   24,38 TL 36,12 TL
4 x 10 mm   43,67 TL 61,12 TL
4 x 16 mm   67,19 TL 92,14 TL
5 x 1,5 mm   9,14 TL 13,87 TL
5 x 2,5 mm   13,85 TL 20,66 TL
5 x 4 mm   21,78 TL 31,82 TL
5 x 6 mm  32,04 TL 45,88 TL
5 x 10 mm  51,94 TL 77,25 TL
5 x 16 mm  83,70 TL 119,99 TL
YVV (NYY) 0,6/1 kV     
YVV-U / YVV-R / (PVC) NYY   0,6/1 kV  (H.Free) N2XH-O / N2XH-J  0,6/1 kV( CPR Uyumlu)
1 x 10   10,64 TL 1 x 10  N2XH 15,24 TL
1 x 16   16,00 TL 1 x 16  N2XH
23,17 TL
1 x 25   25,88 TL 1 x 25  N2XH
35,91 TL
1 x 35   34,29 TL 1 x 35  N2XH
48,02 TL
1 x 50   45,53 TL 1 x 50  N2XH
63,14 TL
1 x 70   64,28 TL 1 x 70  N2XH
88,97 TL
1 x 95   88,84 TL 1 x 95  N2XH
122,12 TL
1 x 120   112,17 TL 1 x 120  N2XH
154,08 TL
1 x 150   138,40 TL 1 x 150  N2XH
191,83 TL
1 x 185   171,69 TL 1 x 185  N2XH
238,22 TL
1 x 240   225,83 TL 1 x 240  N2XH
311,50 TL
1 x 300   280,93 TL 1 x 300  N2XH
387,99 TL
1 x 400   366,03 TL 2 x 1,5  N2XH 8,23 TL
2 x 1,5    5,04 TL 2 x 2,5  N2XH
11,09 TL
2 x 2,5   7,02 TL 2 x 4  N2XH
15,55 TL
2 x 4   10,54 TL 2 x 6  N2XH
21,19 TL
2 x 6  14,47 TL 2 x 10  N2XH
33,57 TL
2 x 10   22,52 TL 2 x 16  N2XH
53,14 TL
2 x 16   34,38 TL 3 x 1,5  N2XH 10,42 TL
2 x 25   56,37 TL 3 x 2,5  N2XH 14,31 TL
3 x 1,5   6,58 TL 3 x 4  N2XH 20,92 TL
3 x 2,5   9,32 TL 3 x 6  N2XH  29,19 TL
3 x 4   14,29 TL 3 x 10  N2XH 46,64 TL
3 x 6   19,58 TL 3 x 16  N2XH 73,59 TL
3 x 10   32,09 TL 3 x 16 / 10  N2XH 86,45 TL
3 x 16   47,97 TL 3 x 25 / 16  N2XH 136,61 TL
3 x 16 / 10   59,54 TL 3 x 35 / 16  N2XH 172,45 TL
3 x 25 / 16   92,60 TL 3 x 50 / 25  N2XH  233,51 TL
3 x 35 / 16   119,18 TL 3 x 70 / 35  N2XH  325,89 TL
3 x 50 / 25   162,98 TL 3 x 95 / 50  N2XH 445,70 TL
3 x 70 / 35   229,22 TL 3 x 120 / 70  N2XH 571,99 TL
3 x 95 / 50   317,43 TL 3 x 150 / 70  N2XH
694,21 TL
3 x 120 / 70   407,93 TL 3 x 185 / 95  N2XH
868,85 TL
3 x 150 / 70   487,18 TL 3 x 240 / 120  N2XH
1141,77 TL
3 x 185 / 95   617,70 TL 4x1,5re  N2XH
12,27 TL
3 x 240 / 120  807,94 TL 4x2,5re  N2XH  17,53 TL
4 x 1,5   8,12 TL 4x4re  N2XH 25,47 TL
4 x 2,5   11,88 TL 4x6re  N2XH
35,22 TL
4 x 4   17,73 TL 4x10  N2XH 60,05 TL
4 x 6   25,32 TL 4x16  N2XH 91,67 TL
4 x 10   41,73 TL 4x25  N2XH 146,92 TL
4 x 16   64,15 TL 4x35  N2XH
196,12 TL
4 x 25   103,35 TL 4x50  N2XH 261,28 TL
4 x 35   137,10 TL 4x70  N2XH 374,21 TL
4 x 50   184,02 TL 4x95  N2XH 514,91 TL
4 x 70   262,44 TL 4x120  N2XH 644,89 TL
4 x 95  363,44 TL 4x150  N2XH 794,54 TL
4 x 120   457,64 TL 4x185  N2XH 991,33 TL
4 x 150   565,99 TL 4x240  N2XH 1298,81 TL
4 x 185   704,93 TL 5x1,5re  N2XH 15,66 TL
4 x 240   926,05 TL 5x2,5re  N2XH 22,04 TL
5 x 1,5   10,49 TL 5x4re  N2XH
31,31 TL
5 x 2,5   15,25 TL 5x6re  N2XH 44,01 TL
5 x 4   22,54 TL 5x10  N2XH 73,82 TL
5 x 6   31,13 TL 5x16  N2XH
112,23 TL
5 x 10   52,24 TL N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180   0,6/1 kV
5 x 16   81,67 TL 1x10re  N2XH-FE180 18,81 TL
5 x 25   129,45 TL 1x16re  N2XH-FE180
26,33 TL
N2XH FE 180 N2XH-J FE 180  FİYAT 1x25rm  N2XH-FE180   42,12 TL
3x16rm/10rm  99,480 TL 1x35rm  N2XH-FE180   55,44 TL
3x25rm/16rm 156,86 TL 1x50rm  N2XH-FE180   71,65 TL
3x35rm/16rm 197,21 TL 1x70rm  N2XH-FE180   100,32 TL
3x50rm/25rm 264,34 TL 1x95rm  N2XH-FE180   137,19 TL
3x70rm/35rm 362,02 TL 1x120rm  N2XH-FE180   169,73 TL
3x95rm/50rm 490,53 TL 1x150rm  N2XH-FE180   205,59 TL
3x120rm/70rm 621,45 TL 1x185rm N2XH-FE180   256,46 TL
3x150rm/70rm 739,02 TL 1x240rm N2XH-FE180   333,30 TL
3x185rm/95rm 932,41 TL 2x1,5re  N2XH-FE180   11,51 TL
3x240rm/120rm 1211,22 TL 2x2,5re  N2XH-FE180   14,41 TL
4x1,5re N2XH-FE180 18,65 TL 2x4re  N2XH-FE180   19,28 TL
4x2,5re N2XH-FE180 23,96 TL 2x6re  N2XH-FE180   25,62 TL
4x4re N2XH-FE180 33,49 TL 2x10re  N2XH-FE180   38,46 TL
4x6re N2XH-FE180 45,41 TL 2x16re  N2XH-FE180   56,65 TL
4x10rm N2XH-FE180 72,27 TL 3x4re   26,38 TL
4x16rm N2XH-FE180 110,47 TL 3x6re   34,88 TL
4x25rm N2XH-FE180 171,71 TL 3x10re   53,21 TL
4x35rm N2XH-FE180 224,52 TL 3x16re   80,68 TL
4x50rm N2XH-FE180 294,14 TL 5x1,5re   24,26 TL
Gata Elektrik Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama  0212 2926192    0532 5203220    05384867442
YVOV (YRY) 0,6/1 kV    
YVOV (YRY) 0,6/1 kV FİYAT YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV
FİYAT
3 x 1,5   13,17 TL 3 x 25/16
106,89 TL
3 x 2,5   16,13 TL 3 x 35/16
133,57 TL
3 x 4   23,08 TL 3 x 50/25 182,33 TL
3 x 6   29,68 TL 3 x 70/35 248,80 TL
3 x10   42,33 TL 3 x 95/50  338,04 TL
4 x 1,5   14,67 TL 3 x 120/70  425,77 TL
4 x 2,5   18,63 TL 3 x 150/70  510,43 TL
4 x 4   28,13 TL 3 x 185 /95  641,38 TL
4 x 6 35,65 TL 3 x 240 /120 840,73 TL
4 x 10 52,09 TL 4 x 16 74,35 TL
Gata Elektrik Malzemeleri Ticaret ve Pazarlama  0212 2926192    0532 5203220    05384867442
YE3SV (2XSY) 20,3/35 kV    
Kablo Kesiti  FİYAT
FİYAT
1x35ş/16  75,57 TL 3x35ş/16 288,64 TL
1x50ş/16  88,80 TL 3x50ş/16  333,88 TL
1x70ş/16  108,84 TL 3x70ş/16  402,72 TL
1x95ş/16  135,03 TL 3x95ş/16 482,90 TL
1x120ş/16  159,99 TL 3x120ş/16  564,00 TL
1x150ş/25  196,57 TL 3x150ş/25  662,82 TL
1x185ş/25  230,44 TL 3x185ş/25  775,10 TL
1x240ş/25 286,48 TL 3x240ş/25  959,03 TL
1x300ş/25 346,05 TL

1x400ş/35  441,13 TL

 

YE3SV (2XSY) 8,7/15 kV    FİYAT YXC8VZ3V-R / YE3SHŞV / 2XSEYFGY   8,7/15 kV  
FİYAT
1x25ş/16   54,97 TL 3x25ş/16
180,09 TL
1x35ş/16   64,07 TL 3x35ş/16
209,19 TL
1x50ş/16   76,95 TL 3x50ş/16
249,10 TL
1x70ş/16   99,43 TL 3x70ş/16
315,84 TL
1x95ş/16   124,67 TL 3x95ş/16
397,50 TL
1x120ş/16   149,29 TL 3x120ş/16
483,12 TL
1x150ş/25   185,14 TL 3x150ş/25
573,29 TL
1x185ş/25   222,84 TL 3x185ş/25
687,95 TL
1x240ş/25   277,70 TL 3x240ş/25
864,17 TL
1x300ş/25   337,78 TL

1x400ş/35   441,03 TL

YE3SV (N2XSY) 6/10 kV    FİYAT YXC8VZ3V-R / YE3SHŞV / 2XSEYFGY   6/10 kV
FİYAT
1x25ş/16   52,84 TL 3x25ş/16
163,62 TL
1x35ş/16   61,29 TL 3x35ş/16
192,00 TL
1x50ş/16   73,94 TL 3x50ş/16
231,17 TL
1x70ş/16   94,90 TL 3x70ş/16
300,28 TL
1x95ş/16   120,79 TL 3x95ş/16
384,28 TL
1x120ş/16   144,12 TL 3x120ş/16
461,17 TL
1x150ş/25   180,62 TL 3x150ş/25
542,23 TL
1x185ş/25   214,32 TL 3x185ş/25
670,43 TL
1x240ş/25   270,84 TL 3x240ş/25
843,08 TL
1x300ş/25   329,90 TL

1x400ş/35   430,07 TL

         
         
         
         

Yasal Uyarı : www.gataelektrik.com internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu Kabul etmiş sayılacaktır.