SALBEİ SERİSİ
FİYAT
767X00  Anahtar Mekanizma      11,00 TL
767X01  Vavien Mekanizma   14,30 TL
767X06  Komitatör Mekanizma   14,30 TL
767X02  Komütatör Vavien Mekanizma   19,70 TL
767X03  Üçlü Anahtar Mekanizma   21,80 TL
767X04  Permütatör Mekanizma   20,20 TL
767X80  Liht Butonu,6A Mekanizma   13,10 TL
767X78  Komütatör Liht Mekanizma   44,30 TL
767X09  Panjur-Stor Anahtarı Mekanizma   29,10 TL
767X69 Panjur Stor Light Butonu Mekanizma 32,60 TL
767X11  Energy Saver Mekanizma   114,00 TL
767X10 Çevirmeli dimmer 400 W Mekanizma 85,70 TL
767X12 LED çevirmeli dimmer 300 W 85,70 TL
767X14 Topraklı priz Mekanizma 13,20 TL
767X15 Çocuk korumalı topraklı priz Mekanizma 17,90 TL
767X16 İkili topraklı priz Mekanizma 22,70 TL
767X17 Fransız standardı topraklı priz (UPS) Mekanizma 17,10 TL
767X18 Kapaklı topraklı priz Mekanizma 21,30 TL
767X19 Fr. std. çocuk korumalı topraklı priz, UPS, kırmızı 21,40 TL