EMAS 2018 FİYAT LİSTESİ
DÜZ KAFALI , YAYLI BUTON KONTAK   FİYAT  
B100D* 22 mm Buton 1 NA  11,30 TL    
B101D*  22 mm Buton 2 NA   17,30 TL
B102D*  22 mm Buton 1NA+1NK   17,30 TL
B200D*  22 mm Buton 1 NK   11,30 TL
B202D*  22 mm Buton 2 NK   17,30 TL
KALICI KAFALI , YAYLI BUTON KONTAK   FİYAT
B100F*  1NA  18,50 TL
B200F*  1NK   18,50 TL
ÇİFTLİ , YAYLI BUTON KONTAK   FİYAT  
B102K20KY  1NA+1NK        22,80 TL        
B102K21KY  1NA+1NK  
B102K20HB  1NA+1NK  
B102K21HB  1NA+1NK  
B102B20HB  1NA+1NK  
B102B20KY  1NA+1NK  
SEÇİCİ MANDAL BUTONLAR  KONTAK  FİYAT   
B100S20  1NA/0-1  13,50 TL      
B100S21 , Dönüşlü 1NA/0-1   13,50 TL
B101S30  2NA/II-0-1   19,50 TL
B101S31 , Tek Dönüşlü  2NA/II-0-1   19,50 TL
B101S32 , Çift Dönüşlü  2NA/II-0-1   19,50 TL
IŞIKLI MANDAL BUTONLAR  KONTAK   FİYAT  
B100SL20*   1NA/0-1   13,80 TL       
B100SL21* ,  Dönüşlü 1NA/0-1   13,80 TL
B101SL30*  2NA/II-0-1   19,80 TL
B101SL31* ,  Tek Dönüşlü  2NA/II-0-1   19,80 TL
B101SL32* ,  Çift Dönüşlü   2NA/II-0-1   19,80 TL
MANTAR BUTONLAR  KONTAK   FİYAT  
CP200EE Acil Stop Etiketli 40 mm (Sarı-Kırmızı) 1NK   20,40 TL          
CP200EK30 , Kısa Çevirmeli 30 mm 1NK   20,40 TL
CP200E , Çevirmeli  40 mm 1NK   20,40 TL
CP200ECS30 Sinyalli, Çevirmeli  30 mm 1NK   25,30 TL
CP200EA30 , Anahtarlı  30 mm 1NK   37,70 TL
B200E30 , 30 mm Acil Stop  1NK   18,10 TL          
MB102E30 , 30 mm Acil Stop 1NA+1NK    24,10 TL
B200EE , 40 mm Etiketli ,Acil Stop  1NK   18,10 TL
B200E60 , 60 mm Acil Stop  1NK   18,10 TL
B102E60 ,  60 mm Acil Stop 1NA+1NK   24,10 TL
B200EG , Pozisyon Göstergeli 40 mm Acil Stop 1NK   18,10 TL
D100YE30K  30 mm Acil Stop 1NA   15,30 TL
D102YE30K  30 mm Acil Stop 1NA+1NK   20,90 TL
SİNYAL LAMBALARI  IŞIK   FİYAT  
B030X* ,BA9s Ampullü  BA9   10,10 TL          
B050XB , 12-30V AC/DC Beyaz LED   14,20 TL
B060XK , 12-30V AC/DC Kırmızı LED   13,10 TL
B070XM , 12-30V AC/DC Mavi LED   13,80 TL
B080XS  , 12-30V AC/DC Sarı LED   14,20 TL
B090XY , 12-30V AC/DC  Yeşil  LED   14,20 TL
B0B0XB , 100-230V AC  Beyaz LED   19,10 TL
B0K0XK , 100-230V AC  Kırmızı   LED   18,00 TL
B0M0XM , 100-230V AC Mavi  LED   18,50 TL
B0S0XS  100-230V AC Sarı LED   19,10 TL
B0Y0XY 100-230V AC Yeşil  LED   19,10 TL
CP050XB ,12 - 30V AC/DC Beyaz   LED   15,20 TL           
CP060XK ,12 - 30V AC/DC Kırmızı   LED    14,10 TL
CP070XM ,12 - 30V AC/DC Mavi LED    14,80 TL
CP080XS ,12 - 30V AC/DC Sarı   LED    15,20 TL
CP090XY,12 - 30V AC/DC Yeşil  LED    15,20 TL
CP0B0XB , 100-230V AC Beyaz  LED    20,10 TL
CP0K0XK 100-230V AC Kırmızı LED    19,00 TL
CP0M0XM 100-230V AC Mavi LED    19,50 TL
CP0S0XS 100-230V AC Sarı LED    20,10 TL
CP0Y0XY 100-230V AC Yeşil LED   20,10 TL
S220N*  230V Konik Cam  22mm BA9   6,20 TL       
S222N* Korumal› 230V AC  22mm  BA9   4,30 TL
S222L* LED Korumalı 230V AC   22mm  LED   9,70 TL
S140*  Termocam 230V AC  14mm BA9   2,90 TL
S100L1* 12V AC/DC  10mm  LED  5,60 TL
B102AC30 , Anahtarlı, Kalıcı 1NA+1NK   Buton      Siyah                41,30 TL
B102AC20 , Anahtarlı, Çıkar 1NA+1NK   Buton  Siyah   41,30 TL
B101AA32 Çift Dönüşlü 2NA  II-0-1  Buton    Siyah   41,30 TL
B100AA21 Dönüşlü 1NA 0-1   Buton Siyah   35,30 TL
B102AA20 Kalıcılı 1NA+1NK  0-1  Buton Siyah   41,30 TL
CM101DJ20 Kalıcılı  2 Yönlü     42,00 TL     
CM101DJ21 Dönüşlü 2 Yönlü     42,00 TL
CM707DJ40 Kalıcılı 4 Yönlü     58,80 TL
CM707DJ41 Dönüşlü 4 Yönlü     58,80 TL
16   mm Sinyal ve Butonlar
16 mm Dikdörtgen , Yaylı  1NA  D100DD*   11,70 TL      
16 mm Dikdörtgen , Yaylı  2NA   D101DD*   16,70 TL
16 mm Dikdörtgen , Yaylı  1NA+1NK  D102DD*   16,70 TL
16 mm Dikdörtgen , Yaylı  1NK  D200DD*   11,70 TL
16 mm Dikdörtgen , Yaylı  2NK  D202DD*   16,70 TL
16 mm Kare , Yaylı  1NA  D100KD*   11,70 TL      
16 mm Kare , Yaylı  2NA  D101KD*   16,70 TL
16 mm Kare , Yaylı  1NA+1NK  D102KD*   16,70 TL
16 mm Kare , Yaylı  1NK  D200KD*   11,70 TL
16 mm Kare , Yaylı  2NK  D202KD*   16,70 TL
16 mm Yuvarlak , Yaylı  1NA   D100YD*   11,70 TL       
16 mm Yuvarlak  , Yaylı  2NA   D101YD*   16,70 TL
16 mm Yuvarlak  , Yaylı  1NA+1NK  D102YD*   16,70 TL
16 mm Yuvarlak  , Yaylı  1NK   D200YD*   11,70 TL
16 mm Yuvarlak  , Yaylı  2NK   D202YD*   16,70 TL
Mantar Kafa 16 mm 1NA   D100YE30K   15,90 TL     
Mantar Kafa 16 mm 1NA+1NK   D102YE30K    20,90 TL
Mantar Kafa 16 mm 1NK   D200YE30K   15,90 TL
KUMANDA KUTULU BUTONLAR    

72 mm Mantar Kafa

(Siyah Buton) (Start) 

IP-65

P1C300M72H   28,70 TL  
Kutulu Acil Stop  3 Butonlu  P3EC2A1BE30   53,60 TL   
  

Kutulu Acil Stop Mantar Emergency Buton 

IP-65

 P1EC400E40K    36,50 TL   
Metal Kutulu Buton IP-65 (Sarı-Kırmızı)  M1C200E40   63,60 TL   
Siyah - Gri Kutulu Buton , Tekli   PK1   29,70 TL        
Siyah - Gri Kutulu Buton , İkili   PK2   48,60 TL
Siyah - Gri Kutulu Buton , Üçlü  PK3   71,30 TL
Siyah - Gri Kutulu Buton , Dörtlü   PK4   84,80 TL
Siyah - Gri Kutulu Buton , Beşli   PK5   107,00 TL
Siyah - Gri Kutulu Buton , Altılı   PK6   120,10 TL
VİNÇ KUMANDA KUTULARI       
2 Butonlu (Sarı-Siyah)  PVK2E   67,80 TL             
3 Butonlu (Sarı-Siyah)   PVK3E   92,00 TL
4 Butonlu (Sarı-Siyah)   PVK4E   107,00 TL
5 Butonlu (Sarı-Siyah)   PVK5E   130,00 TL
6 Butonlu (Sarı-Siyah)   PVK6E   144,00 TL
7 Butonlu (Sarı-Siyah)  PVK7E   201,00 TL
8 Butonlu (Sarı-Siyah)   PVK8E   215,00 TL
2 Butonlu Tek Hızlı  PV3T12   77,80 TL                      
2 Butonlu Çift Hızlı    PV3T14   91,80 TL
3 Butonlu Tek Hızlı    PV3E30B2   96,10 TL
3 Butonlu Çift Hızlı   PV3E30B4   110,00 TL
4 Butonlu Tek Hızlı    PV5T122   122,00 TL
4 Butonlu Çift Hızlı   PV5T144   150,00 TL
5 Butonlu Tek Hızlı   PV5E30B22   140,00 TL
5 Butonlu Çift Hızlı   PV5E30B44   154,00 TL
5 Butonlu Çift-Tek Hızlı  PV5E30B42  154,00 TL
6 Butonlu Tek Hızlı   PV7T1222   169,00 TL
6 Butonlu Çift Hızlı   PV7T1444   211,00 TL
7 Butonlu Tek Hızlı   PV7E30B222   187,00 TL
7 Butonlu Çift Hızlı   PV7E30B444   229,00 TL
8 Butonlu Tek Hızlı   PV9T12222   208,00 TL
8 Butonlu Çift Hızlı   PV9T14444   265,00 TL
9 Butonlu Tek Hızlı   PV9E30B2222   227,00 TL
9 Butonlu Çift Hızlı   PV9E30B4444   283,00 TL
Tur Swici IP-67 ( 2 Swiçli)  VT2..   129,00 TL     
Tur Swici IP-67 ( 3 Swiçli)   VT3..   161,00 TL
Tur Swici IP-67 ( 4 Swiçli)   VT4..   192,00 TL